Nameri me

 

Керем осъзнава, че е бил прекалено груб с Аслъ, и отива да й се извини.

В това време асистентката влиза в кабинета и заявява на Керем, че й е трудно да съвместява двете работни места.

В яда си Керем отвръща на Аслъ, че ще е по-добре да остане само при сестра му Хюмейра.

Сподели