Щурите съседи

"Щурите съседи" разказва за живота на група съседи от улица "Desengano" 21. Три етажа, всеки с по два апартамента, локално заведение и портиерна приютяват героите и стават свидетели на техните взаимоотношения.