Любов под наем

Животът на сервитьорката Дефне Топал е тежък. Освен че е принудена да изплаща дълговете на семейството си, тя се грижи за баба си и своите брат и сестра. Един ден, докато е на работа красивият Йомер Ипликчи я целува насила, искайки да се отърве от жената, с която е на среща. По-късно лелята на младежа Нериман се свързва с Дефне и й предлага сдлека: да се омъжи за Йомер и след шест месеца да го напусне. Сумата, която Дефне ще получи, ако успее, е достатъчна да реши финансовите й проблеми. Затова тя приема и започва работа във фирмата, където работи Йомер. Той е капризен работохолик, но като Дефне става негова асистентка, споконият му живот се променя завинаги.