“Ямата”: Ямач започва да взривява наред колите на врага

Азер не може да се отърве от Караджа. Полицията идва в болницата за Джумали, но той успява да се скрие. По-късно той напуска болницата и се присъединява към делото, започнато от Ямач. Ямач, с помощта на плана на Аличо, открадва златото на Ефсун и вече е новия враг. Така в Чукур се появява още един враг. Махсун продължава да помага на Ямач.

Джумали, научавайки, че Караджа е в къщата на Азер, отива да я вземе. Но не се получава, Караджа отказва да се върне у дома. Азер отива при Чаатай. Те говорят. Освен това Чаатай кани Ямач на разговор. Чагатай му дава монета в чест на приятелството. По-късно Ямач взривява някои от колите на Чаатай, които са пълни със стоки. Юсел се появява. Сега ще си сътрудничи с Чаатай. До тях е напълно неочаквания персонаж  на Махсун. Махсун ще предаде ли Ямач?

–  

Сподели