УТре в Домът

Бенал е много тъжна от това, че Мехди ще се жени.

Бащата на Зейнеп дава дъщеря си за жена на Мехди. Зейнеп си спомня, че със същата радост той я е дал и на Нермин.

Байрам
започва да уговаря сватбата, като те поемат всички разходи. Майката на
Мехди предлага на сватовете да се преместят у тях. Всички решават
сватбата да се състои в най-скоро време.

Фарук е много ядосан, че Зейнеп го е лъгала с години.

Семейството
на Зейнеп се премества при сватовете си. Мехди им помага при
пренасянето на багажа. Зейнеп не може да се раздели с родната си къща.

Фарук настоява да поговори със Зейнеп. Изпраща ѝ съобщение.

Напускайки къщата, Зейнеп си представя как се разделя с починалия си брат.

Мехди показва на Зейнеп стаята в която ще живеят. Бенал ги наблюдава от отсрещния прозорец.

Бенал отива в дома на Мехди, за да разбере какво става. Там вижда двамата годеници. Сестрата на Мехди я отпраща.

Мюжгян настройва Джемиле срещу новата снаха.

Зейнеп все още не може да свикне с това, че е сгодена и че е снаха в семейството.

Еркан е наел медицинска сестра за Нермин. Предупреждава я да не позволява жена му да се среща със Зейнеп.

Зейнеп не може да разбере кога е успяла да унищожи живота си.

Нермин получава съобщение, в което Зейнеп ѝ иска прошка.

Мехди взима булката и сватбата започва. Нермин звъни на Зейнеп, но в стаята няма никого.

Преди
да сключи брак с Мехди Зейнеп казва, че не може да го направи. Мехди я
пита защо. Сестра му го моли да почака, защото понякога с булките става
така.

Сподели