“Ти разкажи, Черно море”: Огромна безнадежност обзема Нефес

Тахир е време да се сбогуваме с Карадениз. Лудият Тахир е готов да живее далеч, жадувайки за Родината, която е част от душата му, в замяна на възможността да остане близо до Нефес и Ийт. Въпреки факта, че Нефес е против тази идея от самото начало, не й остава нищо друго, освен да се съгласи на тази стъпка.

Когато Тахир, чието сърце е измъчено, защото не успява да събере отново Нефес и Джейлян,  научава, че Мустафа е бил затворен заради игрите на Ведат, ситуацията започва да се вижда от него като огромна безнадеждност. Изборът, който Тахир е принуден да направи, е по-лош за него от смъртта.

Докато Тахир полага много усилия, за да докаже невинността на брат си, Ведат, когото смяташе за беглец, се явява пред него още по-опасен. За Ведат, който е загубил всичко, което притежава, само една цена е приемлива в тази война – животът на Тахир, когото той смята за виновен за всичките си загуби.

Ще може ли лудият Тахир да избира между семейството си и жената, която обича? Ще успеят ли Тахир и Нефес да се отърват от опасността, която Ведат представлява за тях? Или любовната история на Тахир и Нефес ще приключи в Черно море, както е започнала?

–  

Сподели