“Ти разкажи , Черно море”: Нефес с обръщение към жените, преживели насилие

Нефес иска да разбере какво се е случило с Мелек, а Нюлифер плаща за бягството й.

Нефес иска да разбере какво се е случило с Мелек, но Нюлифер я спира. Нюлифер казва на Нефес, че Мелек е болна и че не трябва да контактува с нея. Нюлифер плаща за бягството на Мелек. Тя губи работата си и е изгонена от дома.

Тахир тласка Мурат в още по-голяма пропаст, когато се опитва да го спаси.

Тахир се опитва да спаси Мурат от Генджо, но той само го тласка в още по-голяма пропаст. Генджо заплашва Мурат и Тахир е принуден да се съгласи с неговите условия. Тахир се съгласява да се ожени за Мелек, за да спаси Мурат.

Нефес участва в радиопрограма, за да стане глас за жените, преживели насилие

Нефес участва в радиопрограма, за да стане глас за жените, преживели насилие. Тя разказва своята история и помага на други жени да намерят сили да се борят за правата си.

–  

Сподели