“Ти разкажи, Черно море”: Кой ще върне Нефес към живота?

Докато куршумът на Ведат се превърна в отплата за Тахир, Нефес виси на косъм от смъртта. Ведат крещи името на любимата си зад железни решетки, а Тахир крещи името на Нефес. Ще успее ли Нефес да се върне при любимия си Тахир?

Нефес, въпреки всички изтезания и малтретиране, се превърна в свеж полъх на надежда за другите. Кой ще я върне към живота?

Ийт чувства, че животът на майка му е в опасност. Невидимата нишка, която свързва майка и син, може да помогне на Нефес да оцелее. Но това важи ли за Ийт?

Докато Нефес се измъчва, усещайки, че нещо се е случило със сина й, Тахир е наблизо. Тахир, който обеща да върне Ийт, сега е в опасност да го загуби след Нефес. Докато Тахир отчаяно търси Ийт, опасността се е надвесила над детето.

Мерджан се опитва да сложи край на мъките на Назар. Ще успее ли Мерджан, която усърдно се опитва да се възстанови, да намери лек за раните на сестра си? Ще успее ли да се застъпи за Назар и да се изправи срещу Ведат? Докато Ийт е намерил бащинската любов в Тахир, когото не е срещал никога преди, по това време Ведат е разпитван за бащинството. На Ведат му хрумва да вземе сина си, с какъв план ще се върне?

–  

Сподели