“Ти разкажи, Черно море”: Кого ще избере Нефес: Ийт или Тахир?

Тахир ще хване за ръката Нефес, която е загубила сина си. Тя почти се е отчаяла. Ще успее ли Тахир, който напомни на Нефес коя е, да я изправи отново на крака?

Ще успее ли да спаси от ръцете на Ведат Ийт, когото нарича свой син?

Ийт се опитва да стои твърдо пред Ведат и затова понякога подлага на изпитание търпението му. Докато Ведат се опитва да се сближи със сина си, той отдавна е избрал Тахир за свой баща. Ведат, изпитвайки Нефес,  като отнема сина й, ще я постави пред избор, чийто изход знае. Ще успее ли да я върне, като постави условието – Ийт или Тахир?

–  

Сподели