Ти разкажи, Черно море – Епизод 125 (Ето какво ще видим)

В същото време Ведат се връща в дома си. Ведат отива в кухнята и в пълен мрак налива мляко в чаша. Изведнъж Ведат забелязва Фикрет на входа. Ведат го пита как е влязъл в къщата му. Фикрет му отговаря:

– Тя беше отворена, сине.

Ведат се приближава до Фикрет и казва:

– Досега думите „синко“ не ме дразнеха, но сега започват да ми лазят по нервите.

– Какво се е променило, Ведат. Г-н Ведат.

– Няма значение. Не искам да използваш думите дете, син и така нататък.

– Какво ще правиш?

– Ще взема сина си и ще чакам майка му Нефес.

– Не прави това. Не го отвеждай отново. Дори Ийт да е твой син, той вече не е твое дете.

– Няма да оставя сина си при непознат човек. Не съм толкова лош баща. Някои хора са, но аз не съм. А сега, ако ме извини, уважаеми господине, мисля да си почина малко. Осем часа спокоен сън ще ми се отразят добре. Знаеш къде е вратата, нали?

Ведат се качва в стаята си, оставяйки Фикрет да стои в хола.

Сподели