“Ти разкажи, Черно море”: Ведат е отвлечен

Жени отвличат Ведат. Фактът, че полицията се обръща срещу тях, когато вече бяха надали победоносен вик, променя всичко. Как жените ще се измъкнат от това? Научавайки за „благинките от Нефес“, Сание веднага се появява пред синовете си.

За Тахир, Мурат и Фатих, които са изправени пред майка си, вратите на имението ще бъдат затворени. Решавайки да убие Ведат, Мерджан взима мерки тайно от всички. С примка на врата, сега животът на Ведат зависи от Мерджан.

–  

Сподели