Тази седмица в “Песента на живота”

Мюфит настоява да разговаря насаме с Хюсеин и го предупреждава, че ако не желае семейството му да бъде обвинено в злоупотреби, трябва да остане със Зейнеп и да се държи добре с нея. Керим дочува разговора им. По-късно Хюсеин посещава Зейнеп в болничната стая и я уверява, че ще й помогне да се въстанови. Керим се обажда на Хюлия и я известява, че Зейнеп е дошла в съзнание. Убеждава я да се прибере в имението.

Кая посещава дома на Мелек и заплашва Хюлия с нож, припомняйки й, че тя е причината той и Мелек за бъдат опозорени. Хюлия остава изненадана от думите на Кая, че няма да й позволи да отведе Бахар и му изисква обяснение. Хюлия си припомня, че като дете е споменавала пред Нилай и Мелек, че един ден ще кръсти дъщеря си Бахар. Мелек се намесва в разговора между Хюлия и Кая и убеждава Кая да прибре ножа си и да си отиде. По-късно Хюлия уведомява Мелек, че животът на Зейнеп не е в опасност и изисква обяснение от сестра си за думите на Кая. Мелек запазва самообладание и успява да отклони въпросите на Хюлия. Хюлия отбелязва, че недоумява привързаността на Мелек към детето на Нилай. Тя съветва сестра си да се омъжи, за да отблъсне от себе си Хюсеин и да създаде свое семейство.

На следващата сутрин Зейнеп е изписана от болницата и се прибира в имението. Баде съощава на Байрам, че Мехтап възнамерява да се омъжи за своя телохранител Гюндуз и да я отведе. Сюхейла заява, че се е пръвързала към Баде и няма да позволи девойката да напусне дома им. Байрам остава силно изенадан от близостта между Сюхейла и Баде.

Филиз и Мине се събуждат и установяват, че са ограбени. Махир ги заблуждава, че неговите спестявания също са откраднати. Мине обвинява Хюлия, че е организирала обира им. Хюлия разпитва Мелек за бащата на Бахар.Мелек заблуждава сестра си, че той е женен и не подозира за съществуването на Бахар. Керим присига в дома на Мелек, за да отведе Хюлия и успокоява Мелек, че Зейнеп не е пострадала сериозно.

Байрам съветва Хюсеин да прояви търпение към Зейнеп заради дъщеря им. По-късно Байрам се среща с Мехтап и Гюндуз и им заявява, че ще одобри женитбата им, ако след това двамата напуснат Истанбул. Мехтап се съгласява с неохота. Джем получава обаждане от Байрам, който настоява двамата да се срещнат незабавно.

Хюсеин прекарва деня със Зейнеп, която се държи грубо с него и настоятелно го разпита го за отношенията му с Мелек. Хюсеин я уверява, че всичко между него и Мелек е приключило, но признава, че ще остане с нея заради шантажите на баща й.

Керим и Хюлия обядват заедно и той й признава, че е дочул разговора между  Мюфит и Хюсеин. Споделя, че с Керим винаги са се жертвали заради баща си. Хюлия се замесля над думите на Керим и му предлага да се разделят, за да не прекара живота си в брак по принуда по примера на Хюсеин. Керим остава изненадан от предложението й и я целува, за да й докаже, че и двамата не желаят да приключат взаимоотношенията си. По-късно Джем се обажда на Хюлия и отново настоява дамата да се срещнат.

Атиф забелязва, че Филиз наблюдава имението и е в неадекватно състояние след злоупотреба с алкохол. Той се опитва да я прогони, а тя му признава, че синът й е в къщата и настоява да го види. Нилай връща Бахар в дома на Мелек и научава от приятелката си, че Хюлия настоятелно е рапитвала за детето. Мелек признава пред Нилай, че има план как да избегне всички предстоящи неприятности.

Между Зейнеп и Хюлия въкниква напрежение заради обидите, които Зейнеп отправя към Мелек. Керим се застъпва за съпругата си и убеждава Зейнеп, че за разлика от брат си, той наистина се е омъжил по любов. По време на семейната вечеря Байрам съобщава пред близките си, че Баде ще остане да живее в имението.

На сутринта Хюлия се сеща с Махир, който я уведомява за инсценирания обир в дома на Мине и й признава, че Филиз е разкрила цялата истина пред Атиф. Хюлия изпада  паника, но Махир я уверява, че Атиф не е повярвал на Филиз. Предлага й да настанят Филиз в клиника за алкохолици и да убедят всички, че поведението й е неадекватно.

Керим разкрива пред Хюсеин, че е дочул разговора му с Мюфит и му педлага да се консултират с авокат, за да не може Мюфит да ги шантажира. Хюсеин отхвърля предложението на брат си и го умолява за съдействие по служебни въпроси. Сюхейла и Баде наемат учител по танци, за да разеят Зейнеп.

Филиз проследява Керим и Мехмет в парка и убеждава Керим да й позволи да вижда сина си от време на време. Керим оказва финансова подкрепа на Филиз и й поставя ултиматум да преодолее алкохолната си зависимост, ако иска да присъства в живота на Мехмет. Признава й, че вече не изпитва чувства към нея. По-късно Керим се опитва да разбере дали Хюлия крие нещо от него и на свой ред се бори с угризенията си, че прикрива от съпругатна си уговорката им с Филиз.

Махир успява да убеди Филиз, че тя трябва да се подложи на лечение в клиника за алкохолици. Атиф споеля с Хюсеин разговора си с Филиз и това, че е научил от Хюлия за посещението на Мине във фирмата. Хюсеин остава силно изненадан и уверява Атиф, че ще научи исината. Зейнеп поещава асистентката на Джен – Айше, и й показа снимка на Хюлия, разпитвайки я за нея. Аше признава,  че Хюлия е работила във фирмата им преди три години, но отрича с Джем да са имали врзка. Мелек предлага на Кая да се оженят.

Атиф и Хюсеин посещават дома на Филиз и Мине и изискват обяснение от Мине за поведението на Филиз. Зейнеп уведомява Байрам, че Хюлия и Джем се познават, но са го скрили. Хюлия се среща с Джем, който я упреква че е изубил работата си заради нея. Иска от нея да му предаде 300 000 лири, за да не разкрие, че двамата са имали връзка в миналото. Когато той си тръгва, Хюлия получава паник атака и се разплаква. Неочаквано към нея се приближава Керим, който с недоумение й изисква обяснение за състоянието, в което се намира.

Хюлия се среща с Джем, който я упреква, че е изгубил работата си заради нея. Иска да му предаде 300 000 лири, за да не разкрие, че двамата са имали връзка в миналото. Когато Джем си тръгва, Хюлия получава паник атака и се разплаква. Неочаквано към нея се приближава Керим, който с недоумение изисква обяснение. Хюлия успява да овладее емоциите си и се опитва да узнае дали Керим е станал свидетел на срещата им с Джем.

Махир пристига в апартамента на Мине и остава силно изненадан, когато вижда там Хюсеин и Атиф. Махир съобщава, че е настанил Филиз в клиника за алкохолици и показва на Хюсеин документ от психиатър, според който Филиз е параноичка. Байрам заявява на Сюхейла и Зейнеп, че е бил наясно, че Джем и Хюлия са работили заедно, но отказва да отговаря на въпросите, с които двете го обсипват. Мелек изтъква пред Кая, че желае да сключат фиктивен брак, за да не израсне Бахар без баща. Кая се съгласява и я уверява, че винаги ще се грижи за нея и дъщеря й.

Разтревожен, Керим утешава Хюлия, която с облекчение осъзнава, че той не е забелязал Джем. Айше се обажда на Хюлия и я предупреждава, че Зейнеп я е разпитвала за нея. Мине обвинява Махир, че заедно с Хюлия се опитват да навредят на Филиз. Мине обвинява Махир, че си сътрудничи с Хюлия, за да отдалечат Филиз от детето й, и настоява той да се изнесе от жилището й. По време на семейната вечеря в имението Зейнеп неочаквано повдига въпроса за познанството на Хюлия и Джем. Изненадан, Керим настоява за обяснение от съпругата си защо е скрила от него, че с Джем са били колеги. Джем се присъединява към семейство Джевхер. Хюлия запазва мълчание и напуска трапезата, демонстрирайки, че е силно притеснена от появата му. Следвайки предварителната им уговорка с Хюлия, Джем заблуждава роднините й, че в миналото баща му се е опитал да се възползва от Хюлия и тя незабавно е напуснала фирмата им. Джем отбелязва, че Зейнеп е разпитвала Айше за Хюлия и дори се е опитала да я подкупи, за да получи информация. Байрам упреква Зейнеп за постъпката й и изтъква, че с право Хюлия се е засегнала. Хюсеин е разгневен на съпругата си, но Сюхейла го убеждава да прояви търпение към Зейнеп заради нестабилната й психика.

Керим посещава Хюлия в стаята й и я утешава. Тя го заблуждава, че се е почувствала засрамена пред семейството му. По-късно Зейнеп нахлува при Хюлия и изисква обяснение за измамата им с Джем, но Хюлия не се поддава на провокациите на Зейнеп. Хюсеин признава пред Керим, че е нещастен и не може да превъзмогне чувствата, които изпитва към Мелек. Той разказва на брат си и за посещението в дома на Филиз и твърденията й, че е майка на Мехмет. Керим споделя с Хюсеин, че ще помогне на Филиз да се излекува, тъй като изпитва вина за състоянието й, но ще запази това в тайна от Хюлия. Хюлия се среща с Махир, от когото научава, че е успял да заблуди Хюсеин, че Филиз има психическо заболяване. Хюлия умолява Махир да й помогне да прекрати шантажите от страна на Джем. Мелек споделя с Нилай, че е решила да се омъжи за Кая. Нилай реагира остро и упреква приятелката си за намерението й. Мелек убеждава Нилай, че женитбата с Кая е най-удачното решение на ситуацията, в която се намира. Нилай заявява на Мелек, че тя се опитва да предпази всички около себе си, като жертва собственото си щастие.

Керим и Хюлия прекарват нощта в една стая и въпреки непрекъснатите си спорове преди да заспят, на сутринта се събуждат прегърнати. Байрам споделя със Сюхейла възмущението си от постъпката на бащата на Джем. Подчертава, че ще прехвърли всички служебни задължения, които Джем изпълнява, на Хюлия.

На сутринта Керим се отправя към управляваните от семейната им компания рудници, за да провери състоянието им. Хюлия го изпраща до автомобила му и двамата се разделят емоционално. По-късно Зейнеп и Хюлия влизат в конфликт заради Мелек. Хюлия получава обаждане от Мелек, която я уведомява за решението си да се омъжи за Кая. Хюлия остава силно изненадана и укорява сестра си. Опитва се да я разубеди и заявява, че незабавно ще я посети. Хюсеин дочува част от разговора им и разпитва Хюлия за Мелек. Хюлия го заблуждава, че Мелек е наранила гърба си и трябва незабавно да я посети. Разтревожен, Хюсеин се опитва да се свърже с Мелек, която не отговаря на обажданията му. По-късно тя му изпраща съобщение, с което го уверява, че се чувства добре. Керим се обажда на Махир и настоява да научи адреса на клиниката, в която е настанена Филиз. Заявява, че ще заплати разходите за лечението й. Хюлия уведомява Сюхейла, че ще посети Мелек, тъй като е пострадала. Зейнеп дочува разговора им и отново отправя обиди по адрес на Мелек.

Керим се среща с лекарката, която се грижи за Филиз, и узнава от нея, че Фелиз наистина полага усилия, за да преодолее алкохолната си зависимост. Керим признава, че се чувства виновен за състоянието на Филиз и желае да й помогне да се възстанови, като я посещава по-често. По-късно той инспектира работен обект на семейната компания и установява редица нередности, свързани със замърсяването на околната среда. Разгневен, Керим уволнява директора.

Хюлия посещава Мелек и я разпитва на какво се дължи решението й за прибързана женитба с Кая. Мелек припомня на сестра си, че самата тя я е посъветвала да се омъжи. Мелек уведомява Хюлия, че ще осинови Бахар, тъй като Нилай се омъжва за свой колега от болницата и не би могла да се грижи за детето. Изненадана, Хюлия убеждава сестра си, че допуска грешка и трябва да създаде семейство с мъж, в когото е влюбена. Мелек е силно разтревожена, когато научава от Хюлия, че Джем отново се е появил в живота й. По-късно Хюлия се среща с Нилай в болницата, в която тя работи като медицинска сестра. Разпитва я за годеника й и я упреква, че заради нея Мелек ще съсипе живота си. Нилай отказва да разговаря с Хюлия и се опитва да я отпрати. Преди да си тръгне, Хюлия я предупреждава, че няма да позволи да изостави детето си.

Сподели