Тази седмица в „Откраднати мечти“

Улвийе телефонира на Хюлия, за да я информира, че Левент не се отделя от момчето, което е открил в градината на имението. Левент моли Йомер да му разкрие името си. Интересува се коя е жената, която е била задно с него на пристанището, но момчето запазва мълчание. Категоричен е, че ще подаде сигнал в полицейското управление, тъй като непознатата се е възползвала от него и го е принудила да вземе кутията от борда на яхтата. Мерием се преоблича като санитарка, за да влезе незабелязано в болничната стая на Йомер. Улвийе позвънява по телефона на Айсел, за да я помоли да донесе пижама на Йомер. Хюлия позвънява на Бахадир, за да го уведоми, че Улвийе и Левент са в болницата с непознато момче. Настоява Бахадир незабавно да се прибере от работа и да научи подробности.

Левент съобщава на Улвийе и Айсел, че възнамерява да прекара нощта заедно с Йомер в болница.

Айше се обажда на Мерием, за да я предупреди, че Дормуш и Доан я издирват. Мерием споделя, че Йомер е настанен в лечебно заведение, след като е получил астматичен пристъп. Левент е извикан на рецепцията на болницата. Мерием се възползва от отсъствието му и се промъква в стаята на Йомер. Левент се връща обратно и Мерием се скрива. Дочува шум от банята, но не разпознава Мерием, тъй като тя е поставила медицинска маска на лицето си.

Един от сираците установява, че Мерием и Йомер са в болницата. Текин се отправя към дома на Дормуш, за да го информира, че са открили Мерием и момчето.

На сутринта Мерием позвънява на Левент. Заблуждава го, че трябва да се яви на рецепцията. Насочва се към стаята на Йомер, но е забелязана от Левент и побягва. Левент я последва. Йомер тайно напуска болничната стая и тръгва след Мерием. Появяват се Доан и Дормуш и отвеждат Йомер в микробуса си. Левент засича микробуса с колата си и взема Йомер със себе си. Мерием тича след автомобила на Левент. Йомер признава, че Мерием е негова сестра. Мерием се качва в такси и проследява колата на Левент. Левент откарва Йомер в имението. Виждайки, че Айсел посреща момчето в къщата, Мерием си тръгва разплакана.

Мерием се среща с Айше в парка. Дормуш случайно минава оттам и забелязва двете приятелки. Подслушва разговора им и научава, че Мерием възнамерява да вземе заплатата си от кафенето и да напусне града заедно с Йомер. Дормуш разкрива на Текин какво е разбрал. Сираците дочуват, че Текин заповядва на Дормуш и Доан да причакат Мерием пред кафенето. Решават да предупредят Мерием, тъй като тя винаги се е грижила да тях.

Хюлия се интересува кое е момчето, което Левент е довел в имението. Напомня на Улвийе, че Йомер не е изгубеният син на Левент и щом той го осъзнае, чувствата му ще бъдат наранени. Хюлия разпитва семейния шофьор, за да научи подробности за момчето. Отправя се към стаята на Левент, твърдо решена да открие начин, по който да принуди Левент да напусне имението. Прави опит да го убеди да върне детето на близките му, но той е категоричен, че момчето ще остане заедно с тях.

С хитрост сираците успяват да вземат телефона на Нериман. Позвъняват на Мерием, за да уведомят, че Доан и Дормуш я очакват пред кафенето. След като Мерием не се появява, Доан отвежда Дормуш при Текин. Разгневен, Текин улавя с двете си ръце Дормуш за гърлото и започва да го души. Появява се Нериман и убеждава Текин да даде още един шанс на Дормуш. Обещава на Текин да открият Мерием и Йомер и да ги доведат при него.

Левент забелязва, че Йомер изглежда натъжен. Йомер признава, че сестра му Мерием много му липсва. В градината на имението Йомер открива котка. Моли Левент да му позволи да я приютят в къщата, тъй като е ранена. Левент се съгласява.

Нериман отвежда Дормуш в дома на Мерием. Убедена е, че ще принуди Мерием да се върне обратно. Превързва главата на Дормуш и го гримира, така че да създава впечатление, че е пребит. Позвънява на Мерием, но тя не отговаря на обажданията й.

Йомер прави опит да избяга от имението, но планът му е разкрит от Левент. Улвийе и Айсел разговарят. Айсел предполага, че Левент ще осинови момчето, тъй като се е променил, откакто Йомер живее с тях. Аслъ дочува думите й и дословно ги предава на Хюлия.

Айше предоставя на Мерием нужната сума, за да замине заедно с Йомер. Мерием се отправя към имението на Метехонолу. Аслъ информира Левент за посещението. Левент е категоричен, че няма да позволи на Мерием да използва Йомер и я прогонва. Мерием отказва да си отиде и започва да удря по вратата на имението. Левент й предлага голяма сума пари, но тя отказва да ги вземе. В този момент се появява Йомер и силно прегръща Мерием. Левент нарежда на Аслъ да отведе момчето. Съветва Мерием да подаде жалба срещу него в полицейското управление. Сломена, Мерием напуска имението, но се зарича да се върне обратно.

Улвийе вика при себе си Бахадър и Хюля. Те са притеснени, тъй като се опасяват, че Улвийе е научила за огромната компенсация, която трябва да заплати семейната компания след решение на съда. Улвийе упреква Хюля и Левент, че не са изплатили премии на служителите в компанията. Нарежда им веднага са заплатят на работниците допълнително възнаграждение.

Мерием се отправя към сиропиталището, където среща Чита. Интересува се дали той знае къде се намира Йомер. Чита си спомня, че Йомер го е помолил да не разкрива неговото местоположението, и запазва тайната. Обещава на Мерием да я информира, ако научи нещо. Чимур дочува разговора им. Съобщава на Доан, че Чита е наясно къде е Йомер. Доан позвънява на Текин, за да го уведоми какво е научил. Текин пристига в сиропиталището. Чита скрива Йомер. Текин настоява Чита да разкрие къде е Йомер. Дочувайки виковете му, Йомер напуска скривалището си. Малик задейства алармата на автомобила на Текин. Доан и Текин се насочват към паркинга и Йомер успява да избяга.

Мерием забелязва, че Левент е пред дома й. Появява се приятелката й Айше. Левент наблюдава, че Чита се приближава към къщата. Чита разкрива на Мерием, че Йомер е избягал от сиропиталището. Разгневена, Мерием напуска дома си и се насочва към Левент. Обвинява го, че е отвел брат й в приюта на Нериман.

Аслъ открива писмото от съда в кошчето за боклук и го отнася на Бахадър и Хюля.

Чимур и Доан уведомяват Текин, че не са открили Йомер. Чита забелязва Йомер на улицата. Предупреждава го, че трябва да намери скривалище. Дурмуш среща Мерием и настоява тя да го придружи до офиса на Текин. Мерием отказва да се подчини на волята на баща си. Дормуш посещава офиса на Текин. Обяснява, че Мерием не се е съгласила да се яви пред него. Текин нарежда на Доан да се заеме лично с издирването на Мерием.

Хюля позвънява на Левент и настоява двамата да обсъдят важен въпрос, когато той се върне обратно в имението. В този момент Левент получава телефонно обаждане от охранителя на пристанището. Той уведомява Левент, че открил Йомер. Левент се качва на борда на яхтата си и забелязва, че Йомер е заспал на дивана. Взема го на ръце и го отвежда в имението. Улвийе позвънява на Мерием, за да я информира, че Левент е открил Йомер и той се намира в дома й. Щастлива, Мерием се отправя към имението. Забелязана е от Дормуш. Тя прави опит да го заблуди, че има работен ангажимент, но той отказва да й повярва и я проследява. Мелтем установява, че Дурмуш я следи и се насочва към къщата на Айше. Успява да напусне дома на приятелката си през задния изход и да се измъкне от Дурмуш.

Улвийе информира Йомер, че съвсем скоро сестра му ще дойде и ще го отведе със себе си. На вратата се позвънява и Левент отваря на Мерием. Той прави опит да я прогони, но в този момент Улвийе извежда Йомер. Момчето отказва да тръгне заедно с Мерием и хваща Левент за ръката. Сломена, Мерием оставя куклата на Йомер на прага на къщата и си тръгва.

Хюля предупреждава Левент, че Улвийе ще направи всичко по силите си, за да задържи Йомер в имението, тъй като мисли, че по този начин ще предотврати заминаването му. Левент обещава да разговаря с майка си.

Материалът Тази седмица в „Откраднати мечти“ е публикуван за пръв път на Вестник TV Сага.

Източник: tvsaga.com

Сподели