Тази седмица в „Безмилостен град“

Агях разпитва Недим защо е нападнал Дженк. Недим отвръща, че Джемре е само негова. Агях упреква Нуртен, че Джемре е създала проблеми в имението и се пита дали трябва да я омъжи за племенника си, щом той  е влюбен в нея. Шениз чува думите му и категорично се възпротивява Джемре да стане снаха във фамилията им. Агях я упреква, че тайно подслушва разговорите му, но заявява, че не би допуснал Джемре да се завърне дори като медицинска сестра в имението преди да се извини за поведението си. Джемре решава да последва съвета на Дженк и поднася извиненията си на Шениз като моли Агях да се завърне на работното си място. Той приема извинението и Джемре отново започва да се грижи за Недим. Нериман завежда на преглед с видеозон Джерен. Джемре разпитва Недим защо е нападнал братовчед си. Недим признава, че Джерен му  е съобщила, че Дженк тормози Джемре. Джемре обвинява Джерен пред майка си, че е предизвикала конфликта между братовчедите си. Джерен отвръща, че е сестра й е причина за схватката и заявява пред близките си, че много скоро ще бъдат принудени да й се подчиняват. Шениз тайно подменя лекарствата, които Джемре дава на Недим.

След седмица

Недим се оплаква на Джемре от безсъние. Шениз посещава Агях във фирмата и се е оплаква, че не е виждала Дженк от свадата му с Недим. Агях поръчва на хората си  да издирят Дженк и да го доведат насила в кабинета му. Агях предупреждава сина си, че банките ще наложат запор на сметките му, които са фирмено притежание и му предлага работа в компанията като счетоводител. Дженк е принуден да се подчини на баща си. Джемре открива Недим в безсъзнание, вика лекаря му и уведомява Агях. Недим не реагира на никакви външни дразнения. Лекарят не установява неврологична причина за състоянието на Недим и препоръчва психиатрично лечение. Дженк обвинява майка си, че е отговорна за кризата на братовчед му. Шениз споделя, че е навредила на Недим, за да му попречи да признае пред всички, че Дженк го е блъснал през прозореца. Джерен дочува думите на Шениз, че докато Недим е жив, тя и Дженк ще бъдат наказвани за греховете си.

Сехер заварва Джерен да подслушва. Джерен упреква майка си, че се опитва да я контролира, а позволява на сестра й неморално поведение с Дженк. Сехер я укорява, че се опитва да избегне обяснения за поведението си като набеждава несправедливо Джемре. Джерен заявява пред майка си, че има сексуални контакти с Джнек. Сехер й удря плесница. Джемре успокоява майка си, че Джерен не казва истината, а само ги предизвиква. Нериман съветва Джерен да съобщи на Агях, а не на съпругата му, че е бременна от Дженк. Джерен изпуска снимката от вдиеозона пред Шениз и признава, че ще роди внука й. Шениз заявява, че първо ще трябва да докаже, че сина й е баща на бебето. Дженк взима оръжието от сейфа на имението и се отправя към стаята на Недим. Джемре става свидетелка как той насочва пистолета първо към Недим, а след това към своето слепоочие с думите: „Майка ми е права – няма да има край, ако един от двама ни не умре“. Джемре се впуска и изтръгва оръжието от ръката на Дженк. Той й показва, че пистолетът не е зареден. Джемре настоява Дженк да признае какъв е смисълът на думите, които е изрекъл, но той не отговаря. Шениз чува виковете на Джемре и заедно с Джерен виждат как тя се качва с Дженк в колата му. Той кара с висока скорост по магистралата и внезапно спира в локалното платно. Признава пред Джемре, че някога е блъснал братовчед си от прозореца. Джемре го упреква, че не е признал още като дете истината пред баща си.

Джемре заплашва Шениз, че ще разкрие пред Агях, че очаква дете от сина му. Шениз се опитва да я възпре. Агях иска от Сехер ръката на Джемре за племенника си Недим. Сехер е възмутена от предложението му, но Агях я отвежда в стаята на Недим и признава, че е принуден да постъпи по този начин заради здравословното състояние на племенника си. Агях забелязва оръжието, захвърлено от Дженк до инвалидната количка на  Недим и преглежда записите от видеокамерата в стаята му. Показва на Шениз записа и я пита какво означават думите й, които Дженк повтаря, докато насочва пистолет към братовчед си. Шениз твърди, че е била афектирана от схватката между сина им и Недим. Дженк и Джемре се завръщат в имението и Агях настоява за отговор от сина си. Дженк отново мълчи. Агях взима пистолета на един от охранителите и заплашва сина си с него. Джемре твърди, че Дженк е бил упоен с алкохол и не е осъзнавал постъпките си. Джерен губи съзнание и Сехер настоява да я откарат в болница, но Нериман се противопоставя.

Шениз опакова багажа си и заявява пред съпруга си, че напуска имението. Упреква го, че е обвинил несправедливо нея и Дженк за злополуката с Недим, че е насочил оръжие към сина си и че е пренебрегнал собственото си семейство заради чувството си за вина спрямо Недим. Агях се опитва да я възпре, но Шениз си тръгва. Джемре моли Шениз да остане в имението, защото няма на кого да се довери. Шениз я съветва да се надява Агях да прости на Дженк и потегля с автомобила си. Дженк посещава майка си в хотела, в който се е настанила. Шениз го разпитва дали е разкрил истината пред Джемре. Дженк отрича. Упреква майка си, че като дете го е принудила да крие от баща му случилото се с Недим. Агях пристига в хотела и заварва сина си в стаята на Шениз. Агях моли Шениз да се завърне в имението.

Дамла нарежда на Дживан да я отведе в салона за красота, защото е потисната от семейната свада, в която баща й е насочил оръжие срещу Дженк. Дживан я успокоява, Агях ще убеди майка й да се завърне в имението.  Дамла признава пред Дживан, че семейство Карачай е само фалшива фасада. Нерим обещава пред Джерен да уведоми Агях, че е бременна. Агях и Шениз се прибират в имението. Агях нарежда да демонтират видеокамерата от спалнята на Недим и уведомява Джемре, че ще помага на Шениз в грижите за Недим. Нериман се опитва да започне разговор с Агях, но той не я изслушва. Шениз поръчва на Нуртен да доведе Джерен в стаята й и настоява да направят ДНК тест, за да се убеди, че Дженк е бащата на бебето. Обещава на Джерен, че ако това се потвърди, ще я подкрепи и ще се грижи за внука си. Дженк отказва да се подчини на заповедта на майка си и да постъпи в клиника за лечение на зависимости, за да убеди Агях, че е насочил оръжие към Недим под влияние на алкохола.

Шениз уговаря час при лекар, който да извърши ДНК теста на бебето на Джерен. Нериман споделя с Джерен стрховете си, че Шениз може да се опита да я упои и да плати на лекаря да извърши аборт. Нуртен обяснява на Сехер, че Джерен ще трябва да придружи Шениз до козметичен салон. Сехер настоява да отиде с дъщеря си, но Нериман я убеждава, че ще е по-подходящо тя да есокртира Джерен. В килниката Джемре е подложена на преглед с видеозон, но когато лекарят изважда спринцовката за амниоцентеза, Нериман решава, че се опитват да упоят внучката й и повиква полицаи. Джерен обяснява на полицаите, че баба й се е изплашила напразно и че се е информирала подробно за ДНК теста. Процедурата е завършена и лекарят обяснява, че резултатът от изследването ще е готов след седмица. На следващия ден Шениз тайно се завръща в клиниката и получава резултатът от ДНК теста, който показва, че Джерен е бременна от Дженк.

Дженк се завръща в имението и заявява пред Джемре, че вече имат обща тайна. Агях чува думите му и иска обяснение от сина си. Дженк отклонява въпросите му и твърди, че не е постъпил в клиниката, а се е завърнал у дома, за да докаже силата на волята си – той обещава да не употребява алкохол и да спре да посещава нощни клубове. Сехер предупреждава Джерен, че сбъдването на мечтите й за богатство могат да са опасни за нея. Шениз подкупвасъс скъпо бижу Айфер, секретарката на Агях, за да промени графика му. Шениз убеждава съпруга си да замине на бизнес пътуване с Дженк в Анкара, за да го мотивира да се заеме сериозно с работата си. Джемре предлага на Дженк да го изслуша насаме. Той й изпраща адреса на хотел, където да се срещнат насаме. Сехер дочува разговора им и решава да проследи Джемре, след като дъщеря й я заблуждава, че трябва да излезе, за да купи лекарства за Недим. Агях нарежда на хората си да следят Дженк, който го мами, че ще се срещне със свой приятел.

Шениз заблуждава Джерен, че пробата за ДНК изследването не е взета правилно и трябва да я повторят. Шениз настоява двете да отидат при лекаря без Нериман. Джерен е изненадана, когато Шениз я отвеждат в хотелска стая, където ги очаква лекарят. Шениз я успокоява, че не са отишли в клиниката, за да не привлекат внимание. Лекарят упоява Джерен и тя изгубва съзнание. Сехер проследява Джемре до хотела, където се е уговорила да се срещне с Дженк. Агях също пристига на рецепцията и заедно със Сехер решават, че Дженк е прелъстил Джемре. Джемре споделя с Дженк, че тя също има своя тайна и го уверява, че няма да издаде пред никого, че е блъснал Недим от прозореца. Успокоява го, че майка му е отговорна за деянието му, защото му е внушила съзнателно, че Недим ще отнеме вниманието на баща му. Агях и Сехер влизат в хотелската стая на Дженк и заварват Джемре там. Дженк заявява, че двамата са влюбени. Джемре е смаяна от твърдението му. Сехер напуска стаята, а Джемре тръгва след нея. Агях не вярва на думите на сина си твърди, че той крие нещо от него. Дженк решава да го убеди, че изпитва романтични чувства към Джемре.

Шениз прибира в пристройката за прислуга упоената Джерен. Нериман заблуждава Сехер, че Джерен е заспала, уморена от работата в имението. На сутринта Джерен се събужда и решава, че лекарят е извършил аборт, докато е била в безсъзнание. Нериман я отвежда в болница, където установяват, че бременността й не е прекъсната. Джерен открива, че личната й карта липсва и заплашва Шениз, че ще разкрие пред Агях какво се е случило предишната вечер. Шениз й връща личната карта като тъврди, че е паднала на пода в хотелската стая и й подарява сребърно колие. Агях получава анонимно писмо с предстоящата дата 17 юни 2019 и пръстов отпечатък. Той гневно упреква служителите си, че от една година не могат да откирят подателят на черните пликове, които пристигат в офиса му. Шениз научава от служителите в хотела, че Агях и Сехер са пристигнали в стаята на Дженк, където е била и Джемре. Шениз разпитва Джемре къде е била предишната вечер, но тя отказва да споделя подробности от личния си живот.

Лекарят на Недим донася на Шениз вещество, което предизвиква силни гърчове и я предупреждава, че употребата му не е етична. Шениз му напомня, че няма диплома за медицинско образование . Джемре отбелязва пред лекаря, че лекарствата не се отразяват добре на Недим, но той й забранява да се намесва в лечението на пациента. Дженк убеждава Джемре, че трябва да се преструват пред родителите си, че флиртуват, за да не разкрият тайните им. Шениз показва на Джерен как Дженк подарява роза на Джемре в градината. Сехер взима розата от ръцете на Джемре и я скъсва. Предупреждава Дженк да не ухажва повече дъщеря й и изтъква пред Джемре, че богатият наследник само се забавлява с нея. Джемре заплашва Дженк, че ако не проведе разговор с братовчед си, тя ще конфронтира директно Шениз за престъпленията й.  Дженк се съгласява да я последва в стаята на Недим, но тя не успява да го накара да преодолее разяждащото чувство за вина, което изпитва.

Сподели