П П Н Б

Осиновителите на Зейнеп не са съгласни дъщеря им да осинови Дилара.

Екрем повишава тон на Зейнеп…

Мехди се намесва…

Байрам не може да си намери работа в квартала заради миналото си.

Бащата на Зейнеп се ядосва се и се напива отново. 

Проверяващите от социалните служби идват в дома на Мехди заедно с Дилара.

Кибрит е много щастлива.

Тъкмо проверката свършва и Байрам се прибира…

Инспекторката го вписва и си отбелязва, че Байрам е баща на Зейнеп.

Казва им, че може да имат проблем заради алкохолизма на Байрам.

Зейнеп казва на Байрам, че се срамува от него и че е негова дъщеря.

Сподели