Преплетени съдби – Епизод 38 (Ето какво ще видим) 21-ви февруари

Къванч е наел шофьор на Фериде. Жена му се отказва да излиза и отново се прибира вкъщи.

Халил си спомня как преди време майка му ги е завела в една клиника, където баща им се лекува от алкохолизъм. Казва на Йълмъз, че го напуска и че с децата ще заминат. Малката Фериде не иска да се раздели с баща си.

Къванч показва писмото на една психоложка. Тя иска да проведе семейна терапия с двамата и го моли да доведе Фериде при нея.

Юсуф дава показания в полицията. Левент е негов адвокат.

Али Фуат кара Зейнеп да засади дърво в градината му.

На излизане от дома на Али Фуат Зейнеп и Халил виждат, че той е запазил гробовете на жена му и дъщеря му.

Левент изкарва Юсуф от участъка. Адвокатът казва на Йълмъз, че всички трябва да окажат натиск върху Халил, за да се откаже от отваряне на гроба на Дженет.

Левент урежда семейната среща в кантората на Джанер.

Йълмъз е направил опит за самоубийство в клиниката. Лекарят уведомява Дженет.

Тя отива там и се среща със съпруга си. Казва му, че след като се излекува, ще седнат да поговорят.

Йълмъз ѝ обещава, да се промени. Дженет отговаря, че все още не му вярва.

Зейнеп казва на Халил, че не е трябвало да се съгласява на срещата, предложена от Левент. Халил иска да се запознае с родителите на адвокатката.

–  

Сподели