Добавете Обединеното кралство към списъка на страните, в които се казва, че изкуственият интелект не може да бъде законово признат като изобретател. Според , Апелативен съд на Обединеното кралство наскоро срещу д -р Стивън Талер по дело, свързано с Службата за интелектуална собственост на страната. През 2018 г. Талер подаде две заявки за патент, в които не посочи себе си като създател на изобретенията, споменати в документите. Вместо това той остави своя AI DABUS и каза, че патентът трябва да му бъде предоставен „от собствеността на машината за творчество“.

Службата за интелектуална собственост каза на Thaler, че трябва да посочи реално лице в заявлението. Когато той не направи това, агенцията реши, че се е оттеглил от процеса. Талер заведе делото във Висшия съд на Обединеното кралство. Органът се произнесе срещу него, което доведе до евентуално обжалване. “Само човек може да има права. Машината не може”, пише в решението си лейди съдията Елизабет Лаинг от Апелативния съд. “Патентът е законово право и може да бъде предоставен само на лице.”

Thaler е подал подобни правни оспорвания в други страни и резултатите досега са смесени. През август а изобретения, създадени от AI, могат да отговарят на изискванията за патент. Едва по -рано този месец окръжният съдия на САЩ Леони М Бринкема потвърди а в който се казва, че „само физически лица могат да бъдат посочени като изобретател в заявка за патент.“ Съдия Brinkema каза, че в крайна сметка може да има момент, в който AI да стане достатъчно сложен, за да задоволи приетите дефиниции на изобретението, но отбеляза, „че времето все още не е настъпило , и ако го направи, Конгресът ще реши как, ако изобщо иска да разшири обхвата на патентното право. “