“Наследство”: Яман се готви да заведе Юсуф в чужбина

Сехер чува телефонния разговор на Яман. Тя разбира, че Яман се готви да заведе Юсуф в чужбина. Сехер казва, че никога няма да му позволи да направи това.

Колкото и да се опитва Сехер да убеди Яман да не я разделя с Юсуф, той не променя решението си.

Докато Яман и Сехер са заедно с Юсуф, полицията идва в къщата.

Цялата ситуация е спасена от стопанката на къщата. Сехер и Яман, заедно с Юсуф, трябва да напуснат къщата, в която са се крили.

Те трябва да пренощуват в гората. На сутринта Сехер се разделя с Яман и Юсуф и едва не е ухапана от змия.

Яман осъзнава, че Юсуф няма да е щастлив да бъде далеч от семейството си и решава да отмени планираното. Сехер е щастлива от това. Междувременно Кераз е сгоден.

–  

Сподели