“Наследство”: Става ясно кой топи Сехер на социалните

Недим съобщава на всички, че човекът, който е подал жалба срещу Сехер, е един от съседите. Сехер съобщава на Юсуф, че те се преместват в друг дом.

Яман не може да бъде повече с тях. Юсуф е тъжен, но се съгласява с леля си. Но в последния момент Яман взема неочаквано решение – той също отива с тях. Зухал  побеснява и крещи на Икпал. Техният разговор чува домакинята.

Зухал, разгневена на Сехер, пристига в дома ѝ и й говори много лоши неща. Сехер се разплаква. След като Зухал си тръгва, чувствата между Яман и Сехер само се засилват.

–  

Сподели