Наследство – Епизод 120 (Ето какво ще видим)

Яман се прибира в стаята си и отново си спомня думите на Сехер: „Ти.. ти си много важен за нас, за Юсуф, за батко Зия…. за мен!“

Сехер идва при него като носи лекарство, за да промие раната на устата му.

Яман гледа право в очите на Сехер и сякаш разбира всичко.

-Благодаря ти! Аз знаех, че ще настъпи този ден, в който аз и ти ще се разбираме без думи!

Чичо Мюзафер съобщава на Али, че затваря магазина и не може вече да дава работа на Кираз. Али се страхува, че новината ще съсипе Кираз, затова засега не ѝ казва, а се опитва да намери друга работа.

Действието се пренася в ресторанта на Селим, където идва Сехер. Тя се кара на Селим, че проблемите не се решават с помощта на насилие, а чрез разговори и много добре знае, че е искал да я защити, но той (Яман) не е лош човек, както си мисли той.

-Чичото на Юсуф не е лош човек, просто човек се държи лошо, защото за това си има причини. Всеки човек има различно минало!

-Сехер, ти чуваш ли се какво говориш?!

-Да говоря, за да не се случват такива неща, Селим! Да не размахваш юмруци във въздуха! Чичото на Юсуф много се промени!

-Сехер, ти разбираш ли, кой защитаваш, заради кой заставаш пред куршумите?! Ти постоянно говориш за този човек! Човекът, който ти защитаваш е бандит! Ти ослепя ли или какво?! Да не си се влюбила в него?! – крещи Селим.

Сехер поглежда шокирана Селим и му отговаря, че не знае какво говори и си тръгва.

Сехер излиза от ресторанта, като шашната, като си спомня разни моменти с Яман. Сехер дори не чува Нериман, която я вика и я отминава.

Леля Султан се връща в къщата на Али. Кираз ѝ разказва за случилото с Айше и Хасан. Идва и Бегюм, която се опитва да си оправи отношенията с леля Султан, като ѝ носи подаръци, но възрастната жена и е много обидена.

Вечерта Сехер се прибира в имението като си отключва с ключа, който ѝ даде Яман. На стълбите среща Яман и иска бързо да се размине с него, но той я пита, дали е добре. Сехер набързо му отговаря, че е добре и тръгва да се шмугне в стаята си. Яман я хваща за ръката и я моли да го погледне. Сехер е забила поглед в пода, а Яман я моли да го погледне в очите. Сехер си спомня въпроса на Селим, дали не се е влюбила в Яман и поглежда Яман.

-Ти не изглеждаш добре! – казва Яман, а Сехер мълчи. -Нещо се е случило?! Кажи ми, какво е станало?

Сехер дърпа ръката си като казва, че нищо не е станало и е добре, и бързо влиза в стаята си.

Яман влиза в стаята на Юсуф, където той все още си играе.

-Чичо, може ли да ми разкажеш приказка? Леля ми каза, че ти може би ще ми разкажеш приказка.

Яман се съгласява, а Юсуф го пита, какво е станало с устните му, все едно злодеят от приказката се е опитал да го нарани. Яман казва, че великанът не се страхува от такива рани.

-Не се страхува, защото ще набие с юмруци всички ли, нали чичо?

Сехер застава незабелязано на вратата на стаята на Юсуф, която е отворена.

-Приказката, която ще ти разкажа днес, в нея няма юмруци!

-Защо?

-Защото, за да защитиш близките си, не трябва да използваш сила, а трябва да се биеш със сърцето си!

Сехер е много доволна от това, което чува и се прибира в стаята си.

Вечерта Сехер не може да заспи и слиза, за да си налее вода.

-Ти също ли не можеш да заспиш? – пита Яман.

-Но, аз… просто ожаднях – не знае какво да отговори Сехер.

Яман казва, че ръцете ѝ треперят, а и лицето и се е зачервило, дали е добре.

-Добре съм!

Яман се доближава до нея и казва, че не трябва да го лъже, защото той знае, защо е в това състояние?! Треперещите ѝ ръце, зачервеното лице… всичко я издава.

-Не знам за какво говориш?!

-Тогава ще ти го кажа направо – ти се влюбваш в мен!

Разбираме, че всичко това е само сън, който е сънувала Сехер.

Сехер се събужда и поглежда шишето за вода, което е празно.

-Не ставай глупава, това е просто сън! – мисли си Сехер.

Сутринта Сехер слиза с Юсуф в кухнята. Юсуф е радостен да види чичо си и го пита, дали може да закусят заедно, ако не е закусил, защото леля му ще им направи омлет. Яман се съгласява.

Сехер се заема с омлета, но без да иска изпуска едно от яйцата на пода. Яман скача да ѝ помогне, но тя го спира, като казва, че сама ще го събере.

Кираз отива тъжна при Али в управлението с кукла в ръка и му казва, че е била при чичо Мюзафер и е разбрала, че той закрива магазина си и ѝ е подарил тази кукла и го пита, защо не му е казала. Али се признава, че го е направил, за да не се разстройва, а през това време той ѝ търси друга работа.

–  

Сподели