Наследство – Епизод 116 (Ето какво ще видим)

Сехер застава зад него и му казва:

– Моето предизвикателство към теб, не прилича на това с което ти си свикнал – изстрели, насилие и гняв! Напротив аз те предизвиквам с помощта на любовта! Ти… вие с Юсуф сте частичката, която е оставена от сестра ми и аз с помощта на любовта ще постъпя по-друг начин! Аз не съм като теб, а ще се боря с всичко, което имам, ще обичам… ще бъда мила… А ти ще бъдеш щастлив само тогава, когато се откажеш от ударите с юмруци, изстрелите, а докато това не стане, аз никога няма да се откажа от битката с теб, Яман Къръмлъ! Защото когато ти станеш щастлив, Юсуф и батко Зия… и аз, всички ще бъдем щастливи! – заявява уверено Сехер.

-Излез от тук! – казва Яман все така обърнат с гръб към Сехер.

-Ти, прекрасно знаеш, че не можеш да ме изплашиш, за да избягам от тук!

Яман се обръща и казва гневен в лицето на Сехер, че ѝ е казал да излезе от тук!

Сехер излиза, а пред вратата тя е изненадана да види Юсуф.

-Юсуф, ти кога дойде тук?

-Току-що! Чичо е отново ядосан, нали?

-Ти, не се притеснявай, миличък, всичко ще се оправи! Аз и по-рано ти казах, че сега той е такъв, но всичко ще се промени!

Яман е на терасата, той гледа куршумите в ръката си, а след това силно ги стиска в юмрук и си спомня разговора му с Ариф:

„-Не става! Няма да се получи! Връщам се на пътя, по-който вървеше стария Яман! -След като го казваш, пробвай да се върнеш назад?! Но, пътят няма да свърши, когато ти поискаш, синко! Защото вече си тръгнал по този път и дори да спреш, пътят ще те накара да вървиш по-нататък! След като си решил да се върнеш, трябва да знаеш това!“

А след това си спомня думите на Сехер, които му каза преди малко:

„-Моето предизвикателство към теб, не прилича на това с което ти си свикнал – изстрели, насилие и гняв! Напротив аз ще те предизвиквам с помощта на любовта!“ – Ти ще бъдеш щастлив само тогава, когато се откажеш от ударите с юмруци, изстрелите, а докато това не стане, аз никога няма да се откажа от битката с теб, Яман Къръмлъ!“

Ядосан Яман хвърля куршумите на пода!

Кираз не може да вразуми Хасан да остави наркотиците и го ударя с един камък по-главата, а след това връзва и оставя в една изоставена къща.

Сутринта Сехер носи кафе на Яман. Той ядосан ѝ казва, че не я е молил да му носи кафе, защото за това си има специално хора.

Сехер мило го пита, дали не иска нещо друго и добавя, че ще го повика, когато закуската е готова.

Яман ядосан ѝ отговаря, че ще закусва тук, а Сехер все така мило се съгласява с него и му пожелава успешен ден.

Кирпи търси в интернет приятелка за Ибрахим и едно момиче проявява интерес, но Кирпи продължава да пише лъжи за Ибо.

Сехер носи закуската на Яман, а Юсуф я пресреща.

-Лельо, нали каза, че чичо не ми е ядосан повече, може ли аз да му занеса закуската и да закуся с него?

-Разбера се, но подносът е тежък, затова вземи хляб!

Сехер чука на вратата.

-Не ти ли казах, да не ме безпокоиш! – казва Яман, но е изненадан виждайки племенника си.

-Чичо, аз ти нося закуска!

Сехер казва на Яман, че Юсуф иска да закуси заедно с него. Яман става взема подноса с хляб от Юсуф и го хваща за ръка и води до масата в стаята.

-Юсуф, ти си член на семейство Къръмлъ и много добре ме чуй, никой член от семейство Къръмлъ не е прислужник, затова следващият път кажи на някой да го донесе!

-Но, леля е приготвила закуска, не може ли всички заедно да закусим?

-Да, юначе, може да закусим!

След закуска Юсуф започва да моли чичо си да отидат всички заедно и да се поразходят. Яман иска да откаже, но Сехер го прекъсва и каза, че знае много добро място, което Юсуф определено ще хареса.

-Чичо, не може ли за малко да отложиш работата си? – пита Юсуф, а Яман не казва нищо и излиза от стаята.

–  

Сподели