Наследство – Епизод 108 (Ето какво ще видим)

Сехер идва в съзнание и казва на Яман, че си е помислила, че той е мъртъв. Сехер е радостна, че той е жив.

-Аз съм жив, ти също си жива! – казва Яман и слага в ръката на Сехер медальона, като задържа ръката ѝ в своята. Селим, който наблюдава през прозореца е бесен, че Яман е толкова близък със Сехер.

-А сега си почивай! – добавя Яман.

-Юсуф добре ли е?!

-Юсуф е добре, а ти трябва да си почиваш, за да се оправиш по-бързо, защото Юсуф те чака да се върнеш и е много нетърпелив, защото без теб не е спокоен! Той иска ти да му четеш приказки!

-Дори той да иска аз да му чета приказки, то ти си великанът, на който той се възхищава!

Действието се пренася в къщата на Али, където Бегюм разказва на комисаря пред Султан и Кираз, какво се е случило и защо искат да я убият.

Султан предлага на Бегюм да се премести при тях, докато Али хване престъпниците, които я заплашват. Бегюм е щастлив да бъде близо до Али.

Яман излиза от стаята на Сехер и отива при Ариф, на когото признава, че се страхува.

-Аз за първи път се страхувам! Аз, Яман Къръмлъ, който от нищо не се страхува, сега се бой! Аз се страхувам от чувствата си, които изпитах в последните 3 дни, аз се изплаших от това, което почувствах днес, когато я държах за ръката!

-Човек се страхува от непознатото, дете мое! Ти си тръгнал по път, за който нищо не знаеш! Нормално е, това което чувстваш!

-Аз не мога да тръгна по този път, татко Ариф! Защото не знам, какво трябва да правя?!

-Ти ще тръгнеш! Първо ще счупиш черупката си, а след това няма да се страхуваш от чувствата си и няма да бягаш, няма да се криеш! Готов ли си да тръгнеш по този път или така ще си седиш на едно място?

Яман не казва нищо, но погледът му говори, че е готов да тръгне по този горещ път.

В същото време Селим влиза при Сехер, а тя си го спомня, че Селим е бил в къщата на Озан и си мисли, че той я е спасил.

-Ти спаси живота ми, като рискуваше своя! Аз съм ти много благодарна!

Селим мълчи.

-Аз те видях, когато влезе, но изгубих съзнание, ако не беше ти да ме спасиш, нямаше да съм тук сега!

-Сехер, всъщност аз… – казва Селим, но е прекъснат от Надире, която идва с Фърат да видят как е Сехер. Селим им казва, че той ще излезе.

Сехер пита Фърат какво е станало с Озан, а той ѝ отговаря, че той също е в болницата, но състоянието му е много лошо. Сехер е много притеснена, че Озан е в същата болница. Медицинската сестра влиза и им казва, да не стоят дълго, защото Сехер трябва да си почива. Фърат и Надире си тръгват.

Яман се връща в болницата и влиза в стаята на Сехер.

Виждайки го Сехер казва:

-А, аз мислех за теб, ние така и не поговорихме!

Яман стои като замръзнал на врата, затова на Сехер ѝ се налага да му каже да влезе. Яман влиза и затваря вратата, а Сехер му казва, че когато Озан е стрелял в него, тя си е помислила, че той е мъртъв и много се изплашила и не може да забрави този момент. Сехер се интересува как е раната му, дали всичко е наред.

-За мен не се притеснявай! Ти как си?

-Чувствам се уморена, но съм добре! – казва Сехер, като в същия момент я пронизва болка.

-Как си? – пита притеснен Яман.

-Лекарят казва, че е нормално да усещам болка!

-Какво мога да направя за теб?

-Ако може да ми дадеш лекарствата!

Яман бърка в шкафчето и вади лекарствата на Сехер и казва, че ще отиде да извика мед. сестра, но се спира на вратата, като си спомня думите на Ариф, че не трябва да бяга и да се крие.

Яман налива вода, подава хапчето на Сехер и внимателно повдига главата на Сехер, като доближава чашата с вода до устата ѝ. Сехер му благодари, а Яман я пита, още колко време ще трябва да остане тук, защото никой нищо не казва, а Юсуф постоянно пита за нея. Яман излиза от стаята, като казва, че ще отиде да разбере, колко време още трябва да остане.

След малко Юсуф се обажда на чичо си и го пита, кога ще доведе леля му.

-Тя много ми липсва и ти също, чичо, не знам, кой повече ми липсва? – казва Юсуф.

-И ти, много ни липсваш, юначе! Не се притеснявай, ще доведа леля ти, а сега имам малко работа! – казва Яман и приключва разговора.

-Чичо, те ще се върнат! – казва Юсуф на чичо си Зия от чийто телефон се обади.

Икбал е при Сехер, която ѝ казва колко много е била притеснена за нея, когато онзи психопат я отвлякъл.

В този момент влиза Яман с лекарят, който съобщава на Сехер, че ще я изпишат днес, като обяснява, че е нямало да я изпишат, ако г-н Яман не е подготвил всичко, за да продължи лечението си у дома.

Сехер и Яман придружени от Икбал се връщат в имението, а Зия и Юсуф ги чакат пред къщата. Юсуф виждайки леля си силно я прегръща, а след това се обръща към чичо си и му казва:

-Чичо, леля повече няма да я отвлекат, нали няма да позволиш това?!

-Няма да позволя, юначе, престани да се страхуваш!

Сехер хванала Юсуф за ръка влиза в къщата. Вътре Яман нарежда на Сехер да отиде и да си почива в стаята, а на Неслихан да ѝ помогне да се качи.

-Аз също ще помогна на леля! – казва Юсуф и отново хваща леля си за ръка.

В същото време Озан идва в съзнание.

Бегюм я бясна, защото независимо, че е в къщата на комисаря, Али не ѝ обръща внимание.
–  

Сподели