“Мрежа от лъжи”: Какво ще реши Асия в сложната ситуация?

Асия се притеснява от факта, че Али започна да се отдалечава от нея. Преди, ако тръгваше нанякъде, винаги предупреждаваше майка си. Какво ще се случи на е бил при Волкан и дори не й каза нищо на Асия. Когато Арас и Асия отиват ​​да вечерят на ново място, мъжът чува там позната музика. Тогава той успя да си спомни някои моменти от миналото си, които искаше да сподели с Асия.

Арас забелязва, че Асия е напълно объркана и всичко е станало много по-трудно за нея. Струва й се, че в такава ситуация е невъзможно да се намерят решения. Поради тази причина тя се опитва да избяга от него, но все  пак заедно могат да решат всичко. Асия много се съмнява.

Арас е до Асия и той иска разрешение да й помогне да оправи всички житейски проблеми. Веднага щом Лейла вижда Арас, тя веднага се втурва към него, но бива спряна. тя не разбира, каква жена е до Арас? Тя е негова законна съпруга и трябва да е близо до съпруга си. Волкан разбира за това съвсем случайно. Сега той имаше шанс да махне този човек от пътя си. Волкан беше много доволен и се приближи до Асия с Арас. Той се обажда на бившата си жена и й казва, че трябва да й каже нещо много важно…

„Мрежа от лъжи“ –  

Сподели