Моето име е Мелек – Епизод 114 (Ето какво ще видим) 29-ти февруари

Керем и Мелек уверяват Митхат, че ще отидат с него и ще поискат ръката на Сейран от семейството ѝ. Митхат се радва на подкрепата им.

Йомер иска да се види с Дефне преди да замине за армията, но тя отказва.

Митхат отива да купи количка, с която ще задвижи бизнеса си.

Мустафа минава и иска Джумали да му плати сметката. Продавачът в магазина обяснява, че Джумали има проблеми напоследък и най-вероятно е забравил.

Кенан чува това и нарежда на Идрис да отиде и да плати сметката, без да споменава от чие име е.

Йомер отива да говори с Мелек и ѝ обяснява, че намеренията му към Дефне са сериозни и желае да се ожени за нея. Мелек отвръща, че няма против.

Сеит Али води внук си на училище и там се засича със Сейран и Гюлдже. Тъй като училището е затворено за дезинфекция, Сеит Али казва на Сеит Али младши, че ще го води в магазина със себе си.

Сеит Али младши настоява и Гюлдже да дойде. Старецът се съгласява и хваща децата под ръка. Сейран се чувства неудобно.

Махмут среща на улицата Митхат, който бута закупената количка. Пита го какво прави, а Митхат отвръща, че започва собствен бизнес.

Двамата братя отново се скарват и Махмут започва да рита количката. Накрая взима камък и я чупи цялата.

Махмут си тръгва и се разплаква зад ъгъла, а Сейран приближава и вижда измъчения Митхат.

Зюмрют посещава ателието и отново отправя заплахи към Мелек, предупреждавайки я, че няма да позволи Йомер и Дефне да се оженят.

Юнзиле прикрива Дефне, която се среща с Йомер.

Човекът на Кенан свършва работа и съобщава на шефа си, че е платил дълга на Джумали.

Обаждат се на Сейран за работа и тя се радва.

Кенан казва на Алпай, че малко по малко ще превземат хана и магазините на Джумали и Сеит Али ще станат тяхна собственост.

–  

Сподели