“Мистър Грешен”: Езги е объркана

Играта на Езги и Йозгюр, които играеха влюбени, приключи след завръщането им от Геджек. Вместо да въздъхнат с облекчение и да продължат да живеят живота си по свое усмотрение, те са разстроени.

Езги се договаря със Сердар да излязат на вечеря, но мислите ѝ са объркани. Тя ще почувства, че не иска това толкова, колкото е искала преди. И ще се лута между разума и чувствата. Затова ще търси причини, за да отложи вечерята.

Йозгюр също вече не се отнася към Сердар както преди. Него започва да го дразни присъствието на Сердар. Езги забелязва тези промени в Йозгюр и започва да се пита дали не се е влюбила в него.

– ТУРСКИ СЕРИАЛИ – ФЕН ГРУПА 

Сподели