Какво ще се случи на (30-ти юни) в “Мрежа от лъжи” Арас научава, че

Арас научава, че трябва да се яви в управлението да даде показания.

Арас казва на Асия, че се притеснява за нея.

Волкан ги прекъсва и обвинява Арас, че е виновен за всичко.

Арас разкрива на Асия, че Волкан се е съюзил с Лейля.

Арас отива в управлението и шефът на полицията му казва, че в деня на пожара, в който е загубил семейството си, той е бил на смяна и е видял как Халюк го е спасил от пламъците.

Селчук придружава Нил, за да се предаде.

Дерин е освободена.

Селчук моли Асия да намери добър адвокат за Нил.

Арас се чуди защо Халюк не му е казал нищо.

Дерин отива да вземе дъщеря си от дома на Волкан.

Селчук споделя с Волкан за Нил. Волкан съветва Селчук да говори с Арас, за да се опита да убеди Лейля да не повдига обвинение срещу Нил.

Селчук отива и моли Арас да убеди Лейля. Уверява го, че Нил е спасила живота на Асия и че Нил е добро момиче.

Халюк предупреждава Волкан, че не може да взема Зейнеп, когато си иска.

Съветва го да си намери хоби. Волкан го заплашва да разбере какво става между него и Арас.

Арас отива да говори с Лейля в болницата. Тя се съгласява при условие, че и Асия не подава жалба срещу нея.

Асия и Волкан водят Али на психолог. Докато го чакат, Волкан казва на Асия, че е на път да уреди развода си. Асия не изглежда заинтересована.

Кадир говори с Деря за молбата на Лейля.

След като разговаря с Али, психоложката казва, че Волкан насъсква Али срещу Арас и че Асия трябва да общува повече с Али, за да му помогне да приеме връзката й с Арас.

Асия е разочарована от Волкан.

– 

Сподели