Какво ще се случи на (27-ми април) в “Ти разкажи, Черно море” Мустафа и семейството му

Мустафа и семейството му отиват в болницата при Мерджан.

Нефес и Тахир  също отиват там заради Ийт.

Джемил вижда Тахир и прави скандал.

Тюркян обвинява Нефес заради състоянието на Мерджан.

Мерджан вика Нефес, за да говори с нея. Пита я дали много обича Тахир. Нефес ѝ отговаря, че не може да обича човек и да отнеме живота си заради него.

На излизане от болницата Назар чака Тахир и Нефес с насочен пистолет към тях. Когато тя стреля, един от братята на Тахир изблъсква пистолета. Тахир и Нефес са невредими.

Нефес съобщава на Асие какво се е случило.

Тахир пита Нефес защо се е хвърлила пред него. Тя не му отговаря.

Двамата се карат. Ходжата се намесва. Вика Тахир да си поговорят.

Тахир разказва на Осман как всички в болницата са се нахвърлили върху Нефес.

Тахир отново отива на брега, за да общува с морето.

Изписват Мерджан от болницата. Ведат и Ейшан придружават момичето до дома на Джемил.

Тюркян смята, че Нефес си е заслужавала боя. Ведат предлага на Джемил да се съюзят срещу семейство Калели.

Мурат казва на  Назар, че ще я държи отговорна, ако нещо се случи с неговото семейство. Джемил го заварва в къщата си и хуква да го гони.

Джемил настига младежа пред дома му. Мурат разказва всичко на снаха си.

Джемил иска да застреля близнака, но Мустафа чува глъчката и излиза.

Асие казва на Джемил, че Назар е стреляла в Тахир.

Джемил обявява, че има вече кръвна вражда със семейство Калели.

Асие заявява пред всички, че Нефес се е хвърлила пред куршума, за да спаси Тахир.

Мустафа иска прошка от жена си. Асие му казва, че не може да му прости.

Мустафа и Тахир говорят пред къщата на ходжата.

Тахир потвърждава пред брат си, че Нефес се е опитала да го спаси.

Тахир е благодарен на Мустафа, че е помогнал да намерят изгубения Ийт. Двамата братя се прегръщат.

Мустафа и Тахир се молят заедно в джамията.

Нефес отново сънува кошмари. Ходжата я заварва уединена в една от стаите.

Тахир вижда, че Нефес говори с ходжата.

–  

Сподели