Какво ще се случи на (24-ти април) в “Наследство” Надире и Селим посещават

Надире и Селим посещават Сехер в имението. Тя ги запознава с малкия Юсуф.

Али се свързва със свой колега от полицията и го моли да открие информация за семейството на Кираз. Девойката дочува разговора на комисаря и остава шокирана.

Провокиран от „разкритията“ на Икбал, Селим настоява да разговаря насаме със Сехер. Опитва се да я убеди, че не е в безопасност, докато е в близост до Яман.

Сехер уверява Селим, че не Яман е поръчал побоя над него. Яман подслушва разговора им и остава изненадан, когато дочува как Сехер го защитава пред приятеля си.

Бегюм посещава чичо Осман в болничната стая и настоява пред Али, че Кираз е отговорна за инфаркта му.

Али се съгласява Бегюм да се заеме с назначението на нова помощница на стареца. Кираз подслушва разговора скрита.

Зухал научава от своя приятелка, че Мерт е започнал да излиза по барове и да флиртува с други момичета.

Санитарката, чиято униформа Кираз е присвоила, я забелязва и я разобличава. Али става свидетел на случващото се и вижда как Кираз сваля работното облекло, за да го върне на хигиенистката.

Кираз забелязва Али и тръгва да бяга. Комисарят обаче я догонва. Оказва се, че докато е тичала, Кираз се е наранила.

Яман заявява на Сехер, че няма да ѝ позволи да заведе Юсуф на гроба на Кевсер. Тя го обвинява, че държи племенника ѝ като заложник в имението.

Яман хваща грубо ръката на Сехер и ѝ напомня, че единствената ѝ задача тук е да полага грижи за Юсуф. Между двамата отново назрява пропаст, а Икбал със задоволство подслушва спора им.

Юсуф е подготвил цвете, което със Сехер да засадят на гроба на майка му. Тя обаче му казва, че сега не могат да отидат там. Малкият унива, но леля му го уверява, че скоро ще го заведе.

Икбал отново кара Зухал да се сближи с Юсуф. Злодейката планира да предложи на Сехер да ѝ помогне да избяга с малкия, с цел да предизвика гнева на Яман и той да я прогони окончателно от имението.

Икбал се възползва от състоянието на съпруга си Зия и му припомня, че подобно на Юсуф, той също е израснал без майка. Братът на Яман получава нервна криза.

Яман дочува виковете на брат си, а Икбал му внушава, че състоянието на Зия се е влошило заради желанието на Юсуф да посети гроба на майка си.

Али връща Кираз в болницата, за да превържат раната ѝ. Тя признава на комисаря, че брат ѝ я е заплашил да я убие.

–  

Сподели