Какво ще се случи на (23-ти юни) в “Мрежа от лъжи” Дерин казва на Асия, че

Дерин казва на Асия, че ако трябва, ще отиде в Лондон да свитеделства, че няма нищо между нея и Арас, но я моли да не казва на Волкан.

Дерин й заявява, че Волкан ще го използва, за да й отнеме детето.

Асия й напомня, че и тя има дете, но Дерин не се е съобразила с това, когато е кроила плановете си.

Лейля посещава Волкан.

Асия казва на Арас, че Лейля изглежда също толкова опасна, колкото Дерин и не иска да минава през същото отново. Арас я уверява, че това няма да се случи.

Лейля предлага на Волкан да се съюзят, за да разделят Арас и Асия. Той я уверява, че желаят едно и също, но няма да се включи в плановете й. Дори държи тя да стои далеч от Асия и от него.

Лейля го уверява, че ще съжалява, че й е отказал.

Асия пита Али защо, когато баща му се е оженил за Дерин, той не реагира по същия начин, по който реагира сега с нея. Али твърди, че е различно и че тя не го разбира.

След като вижда съобщение от Арас на телефона на майка си и открива тетрадката със спомените му и снимките, които е направил на Асия, Али реагира бурно, къса тетрадката и крещи на Асия.

Винаги, когато се ядосва заради Арас, Али отива при Волкан, който неусетно го настройва срещу Арас.

Асия не знае какво да прави с него.

Когато Волкан се оплаква на Асия, че присъствието на Арас в живота й го кара да се чувства зле, Асия му напомня колко много неща той им е причинил заради Дерин и му разказва как я е преследвала, за да получи снимки на нея и Арас.

Волкан й казва, че си е научил урока и че я обича много.

Настаняват Бахар в болницата за нужните изследвания.

Селчук, Демир и Дерин работят заедно по плана да помирят Гьонюл и Халюк и да подготвят изненада за 30-ата им годишнина от сватбата.

Волкан осъзнава, че е следен и хваща мъжа. Той открива, че работи за Дерин, но в същото време работи и за Гьонюл, без да знае Дерин.

Арас се завръща от Лондон след приключване на бракоразводния процес и кани Асия в дома си.

Асия очакваше Волкан да не взима Али в дома си, а да го накара да осъзнае поведението си и да й се извини. Казва му, че когато те двамата бяха скарани, тя е направила всичко, за да ги сдобри.

„Мрежа от лъжи“ –  

Сподели