Какво ще се случи на (23-ти май) в “Доктор Чудо” Белиз съобщава на Гюлин, че

Белиз съобщава на Гюлин, че е повишена, но я моли да остане и на старата работа известно време, докато всичко се нормализира.

Преди операцията Али си представя, че говори с брат си. Така се надъхва и успява да влезе в залата.

Демир, Дорук и Назлъ влизат в операционната и се заемат с отстраняването на туморите на стареца Ефе.

Али слага шапката на Адил, която е ползвал при първата си операция преди години.

Белиз и Ферман наблюдават действията на Али, който започва интервенцията на Гюлиз.

След като отваря пациентката, Али забелязва срастване и изпада в шок. Заявява, че не може да продължи.

Ферман тръгва след Али и опитва да разбере какво става. Али му обяснява, че е гледал такава операция в Япония, но само на клип.

Танжу се включва и кара Дорук, Демир и Назлъ да влязат и да приключат с пациентката Гюлиз.

Тримата асистенти отказват и заявяват, че това е първата операция на Али и той трябва да я приключи. Ферман дава знак на Дорук, Назлъ и Демир, че постъпват правилно.

Али обяснява, че не може да продължи, а Ферман предлага той и Танжу да приключат операцията, а Али ще ги напътства, изхождайки от видеото.

Ефе се събужда и е доволен. Споделя обаче с Назлъ, Дорук и Демир, че вече не му се живее.

В края Ферман предлага на Али той да зашие Гюлиз. Аутистът се заема.

Гюнеш казва на Селви, че е решил да напусне болницата и да следва мечтите си. Селви е разстроена, но приема оставката му.

Али се доближава до Дорук, Демир и Назлъ и им благодари, че са го подкрепили пред Танжу. Нарича ги свои приятели.

Адил споделя с Ферман, че Езо е странна, и трябва да я отдалечат от Али. Ферман е на мнение, че не бива да се мешат.

Гюлиз и Ефе се сближават и решават да излязат на вечеря, когато оздравеят и бъдат изписани.

На събранието Адил и Белиз казват на Танжу той да избере кой от четиримата асистенти да остане на работа в „Берхаят“.

Танжу заявява на Ферман, Белиз и Адил, че ще изправи Али, Назлъ, Дорук и Демир един срещу друг и ще ги накара да се състезават до кръв. Решава да им повери непосилната задача да присадят първото лице в Турция.

– 

Сподели