Какво ще се случи на (22-ри април) в “Домът, в който си роден, е твоята съдба” Мюжгян заявява на Зейнеп, че

Мюжгян заявява на Зейнеп, че Мехди ще реагира остро на изгонването на Бенал.

Нермин отказва помощта на Мехди.

Зейнеп тръгва да търси Бенал. Споделя това с Нух.

Селим споделя с Фарук, че ще се съгласи с позицята на семействата им. Той отвръща, че неговите планове са същите. В кафенето влиза Емине и вижда двамата заедно, хванати за ръка.

Бившият съпруг на Бенал я настига с колата си. Отново се опитва да я отвлече, като я затваря в колата си. Телефонът на Бенал пада на улицата.

Мюжгян съобщава на Мехди какво се е случило в негово отсъствие. Той се ядосва. Зейнеп го моли за прошка.

Мехди е довел Нермин. Зейнеп остава изненадана.  Мехди казва, че излиза, а ако има новини за Бенал, да му се обадят.

Мюжгян припомня на Сакине, че е гостенка в тази къща.

Мехди моли Зейнеп да говорят по-късно и отива да търси Бенал.

Фарук казва на Селим, че Емине е негова позната. Емине си тръгва разстроена.

Зейнеп съобщава на Мехди къде се намира Бенал. Тя се е обадила на полицията и Серхат е арестуван.

Мехди и Нух тръгват за депото. Зейнеп също пристига там. Виждайки, че откарват Бенал с линейка, Мехди едва не се сбива с полицията.

Мехди тръгва с линейката. Зейнеп вижда това и е крайно разочарована от съпруга си.

Зейнеп настоява Нермин да ѝ разкаже всичко. Нермин предупреждава дъщеря си много да внимава с Мехди.

Мехди се връща вкъщи заедно с Бенал.

Фарук се опитва да убеди Емине, че в тяхното общество има само бракове по сметка, а не по любов. Решението да се сближи със Селим е било на баща му.

Мехди отново се извинява на Зейнеп. Казва ѝ, че тя е единственият човек, на когото има доверие в този живот. Мехди моли жена си заедно да се справят с този проблем.

Зейнеп започва работа в кантората на Баръш и се държи хладно с Мехди.

Фарук обещава на Емине да реши проблема със Селим.

Мехди отива при Нух. Заварва дома му в лошо състояние.

Когато Зейнеп излиза от работа, започва да търси Мехди. Тя се учудва колко странно нещо е любовта.

Мехди се обажда на Зейнеп и ѝ казва, че ще остане при Нух. Той се прибира късно. Зейнеп го чака, но му казва, че има работа, която трябва да приключи до сутринта.

Фарук се опитва да убеди Емине, че в тяхното общество има само бракове по сметка, а не по любов. Решението да се сближи със Селим е било на баща му.

Мехди отново се извинява на Зейнеп. Казва ѝ, че тя е единственият човек, на когото има доверие в този живот. Мехди моли жена си заедно да се справят с този проблем.

Зейнеп започва работа в кантората на Баръш и се държи хладно с Мехди.

Фарук обещава на Емине да реши проблема със Селим.

Мехди отива при Нух. Заварва дома му в лошо състояние.

Когато Зейнеп излиза от работа, започва да търси Мехди. Тя се учудва колко странно нещо е любовта.

Мехди се обажда на Зейнеп и ѝ казва, че ще остане при Нух. Той се прибира късно. Зейнеп го чака, но му казва, че има работа, която трябва да приключи до сутринта.

На сутринта Мехди казва на Зейнеп, че много я обича. Тя тръгва мълчаливо за работа.

Фарук казва на Емине да се примири с това и да остане да живее в къщата, която ѝ е наел.

Зейнеп отказва да говори с Мехди. Оправдава се, че е много заета във фирмата. Все пак решава да го изслуша. Мехди я моли да не я лишава от любовта му.

Зейнеп се оправдава, че той не иска да говорят, а само заповядва. Зейнеп и Мехди не могат да се разберат по отношение на Бенал и бебето.

Фарук казва на Емине, че не може да прави нищо без парите си и без помощта на баща си. Открито заявява, че не се наема да живее в бедност…

Бенал и Мюжгян викат Мехди да ги придружи на прегледа, за да разберат пола на бебето.

Емине среща Зейнеп и я моли за прошка. Тя обаче отказва да разговаря с приятелката си. Двете се скарват.

Султан случайно ги вижда и се намесва в разговора, защитавайки Зейнеп. Емине им казва да я смятат за мъртва.

Зейнеп разбира къде живее Емине и отива в къщата. Прегръща приятелката си. Зейнеп пита Емине дали ще се примири с изневярата на Фарук.

Зейнеп иска да помогне на Емине, но тя я упреква, че не може да се справи със собствените си проблеми с Мехди.

Зейнеп се прибира и вижда, че всички вкъщи празнуват, защото са разбрали пола на бебето. Мехди вижда Зейнеп. Тя решава да се държи както обичайно. Поздравява ги и влиза в къщата.

Сакине вдига скандал на Мюжгян, но сестрата на Мехди продължава да защитава бременната. Сакине я проклина.

–  

Сподели