Какво ще се случи на (21-ви юли) в “Ти разкажи, Черно море” Тахир получава съобщение от Фатих, че

Тахир получава съобщение от Фатих, че е взел доказателствата. Той предупреждава Ведат да скрие оръжието, защото може да му потрябва.

Мерджан казва на сестра си, че са направили добро, но изобщо не са помислили за баща им.

Ведат се прибира вкъщи и разбира, че е бил измамен.

Близнаците връщат на Джемил оръжието.

Адвокатката се обажда на Фикрет и му казва как са взели доказателствата срещу Нефес. Фикрет разговаря с пленника си Рустем.

Тахир казва на Нефес, че вече могат да се оженят повторно, като спазят традициите.

Сание отново отива на гроба на Сакине. Хората на Фикрет я следят и му докладват. Той ѝ се обажда по телефона.

Фикрет казва на Сание да не отблъсква човек, който е дошъл за помощ на прага ѝ, докато не изкупи нейните грехове.

Ведат наказва охраната си. Рустем заплашва Ведат да си отмъсти, след като не си е изпълнил обещанието.

Тахир отвежда Нефес вкъщи, за да се приготви за сватбата. Тя разказва всичко това на Асие.

Тахир пита Ведат дали ще си признае за другите престъпления. Ведат подозира, че Рустем се крие при Калели.

Сание се прибира и чува разговора между двете етърви, но не му обръща внимание.

Тахир моли Али да намерят Рустем. Али му казва, че това е добре за тях.

Ведат се среща с Фикрет…

Тахир казва на Осман, че иска официално да поиска ръката на Нефес.

Фикрет пита Ведат дали се е отказал официално от попечителството.

Ведат съобщава на Фикрет, че Рустем е избягал от затвора, и трябва да го открие.

Фикрет отговаря, че Рустем търси отмъщение.

Тахир получава благословията на Осман и се обажда на Мустафа. Казва му за новата сватба.

–  

Сподели