Какво ще се случи на (21-ви април) в “Ямата” Директорът на новия затвор

Директорът на новия затвор заповядва да бият Салих, защото той не му се подчинява.

Ремзи се занимава с обири, а Акън го вижда. Казва му, че иска да работи за него. Ремзи настоява да се върне в Ямата и Акън му разрешава.

Ямач гледа снимки на хората, на които трябва да си отмъсти. Спира се на Ефсун и запалва нейната снимка.

Акън казва на приятеля си Кутай да го пребие.

Салих отказва да облече затворническа униформа и началникът го затваря в хладилен склад.

Началникът на затвора се заема да разбере къде се е скрил Джумали.

Полицията поставя капан на Джумали. Той успява да се скрие от преследвачите си.

Акън отива пребит при сестра си. Караджа го пита какво му се е случило. Акън ѝ дава разпореждания да се грижи за къщата, докато го няма.

Ямач е на гробището. Слага броеницата на баща си на надгробния му камък и взима пръст от гроба му.

Аличо стига до Ямата, но баща му го прибира.

Салих, за да се сгрее, започва да боксира висящото месо. Опитва се да мисли. Намира една щайга, разбива я и търси с нещо да я запали.

Акън лъже Азер, че Виктор е откраднал цялата стока. Азер му заповядва да намери Ямач.

Джумали наказва, този който го е предал на полицията – Надир. Казва му, че за три дни трябва да намери адреса на Кенан.

Джумали научава, че Йълдъз се е омъжила за много добър човек.

Вартоолу си е запалил огън в склада и си пече зеленчуци. Започва да се пазари с началника.

Докато Азер се стяга да отиде на помена, от една кола стрелят по него и хората му. Азер се вбесява и събира всички.

Вартоолу заявява, че няма да се среща с нокого.. Моли Медет да защити Саадет, защото няма доверие на Акън.

Ремзи докладва на Акън, че е изпълнил заданието си. Азер се обажда на Акън.

–  

Сподели