Какво ще се случи на (19-ти юли) в “Мрежа от лъжи” Селчук заявява на Арас, че

Селчук заявява на Арас, че ще го накара да си плати за смъртта на баща му. Напада го и го предупреждава да не смее да се появява на погребението.

Арас решава да се върне в Лондон, защото вече не иска да е близо до Гючлю.

Асия връща телефона на Али и му казва да се обади на Демир, който загуби баща си.

Гьонюл не спира да обвинява Асия и Арас. Волкан защитава Асия и Дерин побеснява.

Нил предупреждава Асия за обвиненията на Гьонюл и я съветва да не ходи на погребението, но Асия смята, че трябва да отиде.

Онур се обажда на Дерин, но Волкан вдига телефона й. Заявява му да стои далеч от жена му. След това изтрива номера му от телефона.

Дерин прави сцена, когато Асия отива на погребението. Обвинява нея и Арас пред всички.

Деря кара Асия да даде време на Гючлю да се съвземат.

Асия иска Арас да обясни всичко, което е станало, за да спрат да ги обвиняват за смъртта на Халюк.

Невин моли Джавидан да не казва нищо на Бахар, тъй като има рискована бременност.

Арас предлага на Асия да отиде с него в Лондон. Тя се колебае, защото не иска да разделя Али от баща му.

Гьонюл поставя Волкан начело на компанията и в замяна го моли да й помогне да отмъсти на Арас.

Една седмица по-късно

Волкан е новият президент на компанията и се настанява в офиса на Халюк.

Там го чака Асия, която иска да обсъдят заминаването на Али в Лондон.

Волкан не смята да пусне сина си в друга страна с Арас. Асия му казва, че тогава Гьонюл и другите ще научат, че Волкан подтикна Арас да нападне Халюк.

Гьонюл кара Дерин да се премести в дома на мъжа си, след като се сдобриха. Тя и Демир също ще се преместят в друга къща.

Преди няколко дни

Гьонюл моли Джерен да й помогне, за да си отмъсти на Асия. В замяна й обещава да й помогне със Селчук.

Сега

Волкан споделя със Селчук, че Арас смята да избяга в Лондон. Селчук обещава, че няма да отиде никъде, без да се сбогува с него по свой начин.

Асия преглежда пациентка, помолена от Джерен.

Дерин казва на Волкан, че не иска да се премести при него, тъй акто живее близо до Асия и не иска да я вижда всеки ден.

Гьонюл се нанася в дома на Бахар, за да държи под око Асия и да я накара да страда.

„Мрежа от лъжи“ –  

Сподели