Какво ще се случи на (19-ти април) в “Мрежа от лъжи” Волкан казва, че

Волкан казва, че няма да си прости, ако се случи нещо с Дерин.

Асия го утешава и го кара да се държи заради дъщеря си.

Халюк се обажда на Волкан и му казва да отиде в управлението.

Селчук и Асия са заподозрени, че помагат на Волкан.

Комисарят и Мелих казват на Волкан, че са открили колата му, а в нея има кръв от Дерин.

Мелих го пита къде е Дерин, но Арслан настоява, че не знае.

Волкан отрича всички доказателства срещу него.

Мелих сякаш вярва, че някой иска да го натопи за станалото.

Халюк обещава на Гьонюл да й доведе Дерин.

Волкан и Селчук са освободени.

Гьонюл признава на Волкан, че никога не е одобрявала връзката му с Дерин, но я е приела, защото й е било жал за Дерин. А сега го проклина, защото съсипа дъщеря й.

Семейство Гючлю и Волкан дават пресконференция и предлагат награда за намирането на Дерин.

Халюк се среща със Селчук на брега го пита дали има общо с изчезването на Дерин. Момчето отрича.

Халюк праща да го следят.

Някой оставя пръстена на Дерин пред вратата на Асия. И бележка, че всичко започва сега.

Асия е извикана в управлението да даде показания.

Хиджран отива в дома на Гючлю и им заявява да извадят Селчук от списъка със заподозрените.

Гьонюл я гони.

„Мрежа от лъжи“ –  

Сподели