Какво ще се случи на (18-ти септември) в “Ти разкажи, Черно море” Ето какво ще видим

Тахир превързва раната на Нефес. Казва ѝ, че вече е разбрал защо го е направила.

Нефес се извинява на Тахир, защото го е предала на полицията.

Фикрет се мие ритуално, защото очаква, че Тахир ще го убие, след като научи истината.

Сание отива рано на гроба на Сакине…

На сутринта Ийт търси баща си…

Сание съобщава на Тахир, че е син на Сакине и на Лудия Тахир.

Нефес получава писмо от Фикрет, в което той признава, че Ведат е негов син. Моли я да подкрепя Тахир в действията и да не го изоставя.

Фикрет дава пистолет на Тахир, за да го убие…

Асие пита Мустафа къде е майка му.

Тахир си тръгва от гробището разстроен. Фикрет е разочарован, че Тахир не го е убил.

Нефес се моли Тахир да не стори нов грях…

Фикрет казва на Сание, че Тахир сам е разгадал тайната им, а той не искал да му попречи.

Ведат отива в полицията, за да оттегли жалбата си срещу Тахир. Казва, че по него е стрелял бивш негов работник от Истанбул.

Тахир се връща в хотела при семейството си. Нефес го прегръща. Тахир ѝ разказва какво се е случило. Тя му отговаря, че знае.

Ихсан се обажда на Али от участъка и му разказва за показанията, които е дал Ведат.

–  

Сподели