Какво ще се случи на (18-ти октомври) в “Ти разкажи, Черно море” Ето какво ще видим

Генджо предлага на Мурат да го настани в хотел и да му купят дрехи.

Иска да го запознае със семейството си и с дъщерите си.

Нефес продължава да ревнува Тахир от Назан.

Тахир казва на Нефес, че много я обича, и не вижда никоя друга жена около себе си.

Асие обещава на Тахир да му помогне за Нефес.

Генджо иска да отиде на кафе у Джемил.

Джемил приема и Генджо се обажда на жена си.

Ядосва се, че тя си е вдигнала телефона твърде късно.

Сание плете жилетка на Ийт. Асие се заяжда със свекърва си.

Мустафа се притеснява, че Мурат и Фатих все още не са се прибрали. Обажда се на Фатих да се прибира.

Мурат се среща с брат си. Фатих го пита на какво се дължи тази промяна.

Генджо и семейството му отиват на гости на Джемил.

Осман, Есма и Али отиват на гости у Калели.

Тахир пита приятеля си дали е научил нещо за новия бизнесмен.

Водолази нахлуват в кораба на Тахир…

–  

Сподели