Какво ще се случи на (18-ти април) в “Черно-бяла любов” Джунейт казва на Гюлсюм, че

Джунейт казва на Гюлсюм, че трябва да го вкара тайно в имението, иначе ще каже на Ферхат истината за Неждет/Кямил.

Азат разпитва Джунейт как ще стигне до лаптопа на Намък.

Ферхат посещава брат си и му споделя новината за развода с Аслъ, без да разкрива, че тя очаква бебе.

Аслъ казва на Хюлия, че Неждет/Кямил ще остане още малко с нея. Тя се радва на аромата на бебето.

Ийт съветва Ферхат да не се развежда с Аслъ, защото после ще съжаляват и двамата.

Хандан забелязва странното поведение на Гюлсюм и ѝ се подиграва.

Ферхат се прибира и маже ръката на Аслъ с лекарство.

Йетер пита Гюлсюм дали отново върти нещо зад гърба ѝ. Абидин влиза и двете прекратяват спора си.

Ферхат решава да излезе с Абидин и Немия и да се напие от мъка.

Идил и Намък се прибират и съобщават на семейството, че са се оженили.

Идил отново заплашва Йетер, а втората вика Намък в кабинета.

Йетер пуска записа с признанието на лекарката за аборта на Идил пред Намък и Идил.

Намък реагира спокойно пред Йетер и ѝ казва, че това, което се случва между него и Идил, не я засяга.

Насаме обаче Намък стиска Идил за ръцете и я предупреждава, че ако още веднъж направи нещо зад гърба му, ще я убие.

Абидин и Немия казват на Ферхат, че ще му отива да бъде баща. Ферхат се вбесява и крещи из заведението, като едва не предизвиква бой.

Вилдан показва на дъщеря си, че Неждет има същия родилен белег като нея.

Вилдан моли Ферхат тя да не разбира, ако той намери Джунейт и го убие.

Ферхат сънува баща си, който го упреква, че ще гори в огъня, ако позволи аборта на бебето.

–  

Сподели