Какво ще се случи на (17-ти ноември) в “Доктор Чудо” Ето какво ще видим

Адил се разплаква пред Али, след като научава съдбата си.

Назлъ съветва Али да не спира да се грижи за Адил и така един ден може да стане чудо.

Фърат и Тууче са отново в болницата. Момичето споделя с Назлъ и Дорук, че предстоящата операция ще е още по-болезнена.

Назлъ уверява Тууче, че след въпросната операция всички рани ще се затворят и тя ще бъде по-добре.

Тууче казва на лекарите да спрат да я лъжат. Нарежда им да ѝ отрежат краката и е съгласна да ѝ сложат протези, само да не се връща пак в болницата.

Ферман решава да назначи добър психолог за Адил.

Ферман вика Али в кабинета си и го приканва да седне и да хапне, защото от 24 часа не е ял почти нищо. Али вижда, че на бюрото е наредена любимата му храна.

Сестрата обяснява на Ферда и Ферман, че ще сложат успокоителни в храната на Адил, който не спира да буйства.

Ферман съобщава на Али, че е подал документи за осиновяване на бебето на Къвълджъм.

Адил е смазан и препоръчва на Ферда да се върне в Америка. Ферда му казва, че ако приеме лечението, ще остане до него.

Дорук обяснява на Тууче и баща ѝ Фърат, че най-добрият вариант е да ампутират краката на момичето и да му сложат протези, с които ще може да се движи пълноценно. Баща и дъщеря се съгласяват.

Танжу съобщава на Ферман, Белиз и Ферда, че ще направи електрошокова терапия на Адил. И тримата са против, но Танжу заявява, че вече той решава, тъй като е главният лекар на болницата.

Назлъ дава на Ферман необходимата информация за Тууче. Той се съгласява да ѝ ампутират краката.

Ферда моли Белиз да ѝ даде стая в болницата, в която да нощува. Обещава, че никой няма да забележи присъствието ѝ.

Жената от социалните информира Ферман, че няма пречки да осинови детето на Къвълджъм.

Накрая обаче разбира, че Ферман работи над 60 часа в седмицата и няма да може да гледа бебето. Отказва му попечителство.

Адил оказва да си пие лекарствата, а Танжу му ги дава насила.

Али предлага на Селви да осинови бебето, но тя отговаря, че едвам ще смогва с грижите за Адил.

По време на ампутацията Ферман казва на Назлъ тя да реже. Гюлин и Гюнеш се скарват.

Ферман остава да нощува в болницата и се засича с Ферда. Двамата се сприятеляват.

Али прониква през нощта в дома за деца, за да види бебето на Къвълджъм.

–  

Сподели