Какво ще се случи на (16-ти юни) в “Откраднати мечти” Дурмуш вижда, че

Продавачът на гевреци в парка дава на Йомер един, за да се нахрани.

Аслъ взима списанието от стаята на Хюлия, за да го разгледа, но докато го разгръща, от него изпада писмото от съда.

Айсел вдига писмото и го отнася в стаята на Улвие, мислейки че е за нея.

Левент е убеден, че Мерием „играе роля“, издирвайки братчето си. Убеден е, че девойката е скрила Йомер, за да изнудва семейството за още пари.

Мерием заявява на Левент, че в онази вечер Йомер е бил на борда на яхтата му, защото си е играл на пират. Той обаче не й вярва.

Мерием се вбесява и зарязва Левент.

Хюлия установява, че писмото липсва. Слиза в кухнята и иска обяснение от Аслъ.

В парка Йомер е сплашен от клошар. В този момент едно от момчетата на Нериман го забелязва и отива при него.

Мерием се прибира у дома и се чува с Айше. Разказва й какво се е случило и че Йомер е в неизвестност.

Дурмуш дочува разговора и се нахвърля на дъщеря си. Заставя я да открие момчето час по-скоро, защото ще загази.

Улвие е на път да отвори писмото от банката. В последния момент обаче се отказва, потънала в мисли за Левент и Йомер.

Йомер стига до дома си, но забелязва Дурмуш и се скрива. По заръка на Нериман Дурмуш иска прошка от Мерием за това, че я е нагрубил.

Дурмуш се интересува колко пари е получила дъщеря му от „продажбата“ на Йомер на заможното семейство. Малкият дочува това и остава шокиран.

Мерием излиза пред къщата и вижда куклата пират на Йомер захвърлена на земята. Веднага тръгва да го търси заедно с Айше.

Йомер е отведен в изоставена постройка от сирака на Нериман, където да пренощува на сигурно място.

Левент открива адреса на Мерием и се отправя към дома й. Забелязва, че тя държи в ръцете си куклата пират на Йомер, и се убеждава, че го укрива.

Хюлия се промъква в стаята на Улвие и започва да я претърсва за писмото.

–  

Сподели