Какво ще се случи на (16-ти ноември) в “Не ме оставяй” Ето какво ще видим

Мелтем се преструва пред Тарък, че получава силни болки в корема.

Айше споделя с Йълдъз, че Азис я е открил, но не я е издал.

Йълдъз предупреждава сестра си, че не бива да му се доверяват сляпо.

Айше иска Йълдъз да му предостави телефонния номер на Азис.

Юсуф заявява на Фирузе, че се гордее с нея. Двамата брат и сестра се прегръщат…

Азис се чува с Айше от телефона на Йълдъз. Ешреф за малко не ги разкрива.

Тарък се опитва да стопи ледовете с Лейля… Целува я по бузата и двамата се сдобряват.

Ешреф се усъмнява в Азис и решава да го проследи, за да разбере какво крие.

Ешреф тръгва след Йълдъз и Азис, докато те отиват да се срещнат с Айше.

Гьонюл открива плик със солидно количество пари в апартамента на Мюжгян и иска обяснение от нея…

Айше очаква Йълдъз и Азис в парка. Случаен мъж забелязва, че младежите са преследвани от Ешреф и го спира, с което той ги губи от поглед.

Йълдъз и Ешреф се срещат с Айше… Двете сестри си спомнят моменти от тежкото си детство.

Фирузе получава съобщение от банката, че по сметката ѝ са преведени 20 000 турски лири от училище „Саяр“.

Азис и Йълдъз се прибират в бърлогата на Ешреф. Злодеят зашлевява Азис…

– ТУРСКИ СЕРИАЛИ – ФЕН ГРУПА 

Сподели