Какво ще се случи на (14-ти юли) в “Откраднати мечти” Мелис се хвали на Хюлия, че

Мелис се хвали на Хюлия, че утре вечер с Левент ще ходят на концерт. Тя, от своя страна, я съветва да не храни напразни надежди.

Улвие се съгласява да продаде къщата си с лозите, за да подпомогне холдинга. Левент се заема с организацията на продажбата.

Наемният убиец пише SMS до Хюлия, че е в очакване. Злодейката спира захранването в имението и мъжът се промъква вътре.

Мелис отива до кухнята, за да си налее вода, и вижда как някакъв мъж „поправя“ колата на Левент. Мисли го за охранителя на имението.

Наемният убиец пише на Хюлия, че е свършил работата. Мелис забелязва сестра си и се досеща какво се опитва да направи.

На закуска Мелис се запознава с Йомер.

Джемил предлага на Айше да стане негова асистентка. Тя веднага се съгласява.

В имението Хюлия симулира припадък. Целта ѝ е разсее Мелис, за да не спре Левент да тръгне с автомобила си.

В същото време Левент потегля колата си, като качва и Мерием. Когато младежът натиска спирачките, те отказват и двамата катастрофират.

След удара Мерием успява да се свести, но Левент продължава да е в безсъзнание. Не след дълго младежът също се свестява, но установява, че не може да движи крака си.

Със сетни сили Мерием успява да изкара Левент от колата и превързва раната на ръката му.

Мерием звъни на Айше, за да я помоли за помощ, но телефонът ѝ внезапно се изключва.

Хюлия тръпне в очакване на новината, че Левент е загинал в автомобилна катастрофа. Спомня си как преди години е научила за смъртта на Рана.

Мерием и Левент са в покрайнините на града без никакъв обхват. Настаняват се в изоставена колиба.

Мерием почиства раната на челото на Левент…

–  

Сподели