Какво ще се случи на (13-ти април) в “Черно-бяла любов” Ийт получава информация, че

Ийт получава информация, че оръжието на Джунейт не съвпада с това на убийствата на Джем и Шахин.

Идил казва на Гюлсюм, че няма да я издаде за Джунейт, ако изтрие от телефона на Йетер уличаващия я аудиофайл. Гюлсюм се съгласява да го направи.

В заведението при Аслъ и Есра пристига Джихан – брат на Есра. Той се запознава с жената на Ферхат и е впечатлен от нея.

Йозгюр се разболява и Суна го води в болницата на лекар.

Ферхат издава на брат си, че е невъзможно оръжието да не съвпада поне с убийството на Шахин. Ийт се досеща, че Ферхат е присъствал по време на разстрела на Шахин.

Есра предлага на Аслъ да отседнат в хотела на Джихан. Докторката се съгласява.

Гюлсюм разказва на Йетер за изнудването на Идил. Йетер измисля план и кара дъщеря си да каже на Идил, че е изтрила записа от телефона ѝ, а тя ще се преструва.

Аслъ се настанява в хотела на Джихан.

Ферхат се изнервя от присъствието на Идил в кухнята и я гони, докато говори с Абидин.

Гюлсюм казва на Идил, че е изтрила записа от мобилния на майка си.

Идил отива при Йетер и я кара да провери телефона си. Йетер се преструва и я пита дали тя е изтрила признанието на лекарката.

Идил си мисли, че е победила и излиза от стаята на Йетер доволна, а Йетер се усмихва ехидно, защото е надхитрила съперницата си.

Идил носи сандвич на Джунейт и опитва да изкопчи от него информация за Намък.

Докато Джихан, Есра и Аслъ пият в заведението и танцуват, Ферхат, Абидин и Немия разгромяват враговете си.

Суна издава на Ферхат къде се намира Аслъ. По-рано жената на Ийт води Йозгюр на лекар, а там чува как докторката разговаря с Есра и научава къде е отседнала жената на Ферхат.

Ферхат оставя Абидин и Немия и тръгва към хотела при Аслъ.

Аслъ се чувства изтощена и отива да си легне. Ферхат дочува номера на стаята ѝ.

Вилдан се извинява на Йетер и Гюлсюм за поведението на Джунейт.

–  

Сподели