Какво ще се случи на (10-ти април) в “Ямата” Мъжете Кочовалъ се

Мъжете Кочовалъ се прибират у дома и разбират, че жените са изчезнали. Всички се втурват да ги търсят.

Идрис и синовете му откриват бележки с чертежи. Всеки един от мъжете тръгва към адресите в бележките, като накрая се озовават на едно и също място.

На въпросното място са избити няколко мъже. Полицията пристига и арестува Селим, Чичото, Вартоолу, Джумали, Джелесун, Меке и Метин.

Ямач и Идрис пристигат на гробищата и намират на гробовете на Едип и Юджел снимка, на която баща и син са заедно.

По-късно Ямач и Идрис пристигат в един склад поотделно. Складът е направен като лабиринт. Вътре на видеостена виждат жените Кочовалъ, които са вързани.

Накрая Идрис и Ямач се засичат. Двамата чуват Юджел, който разкрива, че не е умрял и ще им отмъсти.

Стават свидетели как насочват оръжия срещу жените Кочовалъ. Юджел заставя баща и син да изберат кой от двамата да умре, за да живеят останалите.

Идрис понечва да се самоубие, но Юджел го спира с думите, че Ямач трябва да го гръмне.

Юджел включва таймер от четири минути, в които Ямач трябва да убие Идрис или обратно.

Ямач всячески се опитва да предотврати невъзможното, но не успява и е принуден да застреля собствения си баща.

Идрис издъхва в ръцете на сина си.

Акън заема мястото на Идрис в Ямата и вече е глава на семейство Кочовалъ. Той кара всички жени да му целунат ръка.

Става ясно, че Акън е спасил Юджел от пожара. Предлага му съюз и да действат заедно срещу Кочовалъ.

Акън обещава на Юджел да му поднесе всеки Кочовалъ на тепсия, за да може Акън да управлява квартала.

Юджел се съгласява, а Акън му отмъщава като забива брадва в ръката му, за да му отмъсти за смъртта на Акшън.

Караджа поднася кафе на Акън и се изплюва в чашата. Заявява му, че е наясно какво е сторил, но не може да го докаже.

Караджа показва на брат си татуировката на Ямата с думите, че жените от квартала са тук и няма да позволят Ямата да падне под негова власт.

Аличо се оказва жив, но е затворен в отдалечена къща. Този, който се грижи за него, му казва, че това е неговият дом и няма да мърда на никъде.

Аличо остава сам и от хляба прави логото на Ямата.

–  

Сподели