Какво ще се случи на (05-ти април) в “Ямата” Джелесун и Меке лежат

Джелесун и Меке лежат в болницата. Метин докладва на Ямач, че те ще се оправят. Ямач иска да говори с Азер.

Ямач казва съобщава на Азер, че не са убили брат му. Заявява, че Юджел го е използвал. Азер му казва, че ще хване Салих.

Двамата се сбиват във фитнеса и полицията идва. Ямач започва да прави упражнения заедно с Азер.

Джумали вижда, че става нещо странно в квартала. Разбира, че момчетата са откраднали камион, който принадлежи на благотворителна асоциация. Джумали се разпорежда всички да почистят камиона и да го върнат.

Караджа се хвали на Ямач, че баща ѝ я е учил да стреля.

Джумали се прибира в стаята си, за да си почине и вижда палтото на Дамла.

Айше иска разрешение от Селим да отиде с него до затвора, откъдето Акън ще излезе.

Акън вече е на свобода. Той тръгва да се прибира, а от една кола стрелят по него.

Крокодилът отива при Юджел. Казва му, че има изненада за него.

Дамла се връща при Джумали.

Селим отива да прибере сина си.

Идрис събира синовете си в кафенето. Всички обсъждат как да открият Юджел и да го убият.

–  

Сподели