Какво ще се случи на (01-ви юли) в “Домът, в който си роден, е твоята съдба” Зейнеп заявява на баща

Зейнеп заявява на баща си, че се срамува от него.

Баръш изпраща охраната да отпрати Байрам. Зейнеп се срамува от постъпката на баща си.

Баръш дава пари на Байрам да се махне. Бащата на Зейнеп се уговаря да се види с Нух.

Жените в къщата на Зейнеп смятат разходите си и откриват, че почти са фалирали. Всички взаимно се упрекват, че правят много разходи.

Нермин решава да продаде няколко свои вещи. Султан предлага да изработят план за икономии. Нермин дава идея да отворят ресторант.

Зейнеп иска да бъде уволнена, но Баръш отказва.

Джемиле отива във фирмата, за да даде подаръка на Зейнеп. Тя заявява, че този подарък е приготвен от Мехди, за да се сбогува с нея.

Зейнеп го отваря и вижда къщата от кибритени клечки. Вътре намира и писмо. След това отива при адвоката на Мехди, за да върне подаръка.

Мехди решава да се ожени за Бенал и да признае детето си. Обажда се на Джемиле, за да ѝ съобщи тази новина. Бенал отказва да се омъжи за Мехди.

Зейнеп приема поканата на Баръш за вечеря в дома му заедно с Емине и Саваш.

Джемиле се ядосва на Бенал. Тя казва на Нух, че има друг проблем, който не иска да сподели.

Заради детето си Бенал решава да се омъжи за Мехди. Тя казва на Джемиле, че този брак ще остане на хартия, след като Мехди излезе от затвора.

Зейнеп допуска, че Баръш е безумно влюбен в нея. Споделя това с Емине и ѝ дава редица примери, че той постоянно я защитава и ѝ прощава всички гафове.

Султан съобщава на Зейнеп и останалите, че Мехди и Бенал ще се женят.

Джемиле казва на Нух, че има друг проблем, който не иска да сподели.

Заради детето си Бенал решава да се омъжи за Мехди.

Тя казва на Джемиле, че този брак ще остане на хартия, след като Мехди излезе от затвора.

Зейнеп допуска, че Баръш е безумно влюбен в нея.

Споделя това с Емине и ѝ дава редица примери, че той постоянно я защитава и ѝ прощава всички гафове.

Султан съобщава на Зейнеп и останалите, че Мехди и Бенал ще се женят.

Султан отива у Джемиле, за да вземе от Мехди най-ценната вещ на Зейнеп – топчетата, останали от брат ѝ.

Зейнеп споделя със Саваш как се е влюбила в Мехди. Тази любов все още е бреме за нея.

Саваш решава да поиграят на топчета. Зейнеп губи и подарява топчетата на Саваш.

Бенал носи бебето в затвора при баща му. Мехди го взима на ръце и вдъхва аромата му.

Мехди много се радва. Споменава, че ще се оженят веднага с помощта на началника на затвора.

Бенал го упреква , че заради няколко часа, прекарани със Зейнеп той се е отказал от дъщеря си.

На вечерята Саваш предлага на Емине да ѝ помогне с образованието.

Баръш моли Зейнеп да говорят без официалности.

Мехди и Бенал се женят в затвора.

Баръш пуска музика. Кани Зейнеп да го научи да танцува танго. Тя приема.

–  

Сподели