Какво ще се случи на (01-ви май) в “Ямата” Аличо разказва на брат си

Аличо разказва на брат си как Ямач ще го защити.

Караджа разпространява новината, че Ямач се е върнал.

Вартоолу научава къде Зия и началникът на затвора държат парите, които взимат от затворниците.

В квартала идват гости, но жителите не ги пускат. Ямач се разпорежда да ги пуснат, но без оръжия и коли.

Пред Ямач има ново предизвикателство – той трябва да намери Джумали.

Вартоолу работи в затвора, но надзирателят не му плаща. Салих се ядосва и го пребива, като взима всичките пари.

Азер отказва да говори с Акън.

Ефсун е отчаяна, защото не знае истината за смъртта на баща си. Акън ѝ се обажда и ѝ казва за Ямач.

Ямач посещава Джумали и му разказва за разговора си със сина на Кенан.

След разговора с Акън, Ефсун излиза за изненада на баба ѝ.

Надзирателите влизат в килията на Вартоолу и я претърсват с цел да намерят парите.

Ефсун се свързва с Ямач и му признава, че не се е опитвала да го убие. Определя му среща, за да поговорят.

Ямач научава, че Кенан произвежда оръжия за Муртаза.

Медет е на свиждане на Салих. Вартоолу моли приятеля си да вземе парите и да ги предаде на майката на Емре.

–  

Сподели